Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Gewasbescherming / bestrijdingsmiddelen met filter: Drinkwaterbronnen

Dit heeft 129 resultaten opgeleverd.

Stoffenlijsten Grondwaterrichtlijn en Richtlijn Prioritaire Stoffen20 juni 2023 - Standpunt

Voeg medicijnresten, pesticiden en PFAS-stoffen als verontreinigende stof toe aan de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn Prioritaire Stoffen.

Bestrijdingsmiddelen blijvend probleem voor drinkwaterwinningen, toolbox biedt hulp16 mei 2023 - Nieuwsbericht

Op het Compendium voor de Leefomgeving zijn onlangs cijfers gepubliceerd over het aantal overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen voor bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater. Het Compendium voor de Leefomgeving is een website van CBS, PBL, RIVM en WUR. Uit de recent gepubliceerde cijfers blijkt dat het aantal normoverschrijdingen de laatste jaren nauwelijks meer afneemt.

Commissiedebat: Leefomgeving 17 mei 202316 mei 2023 - Standpunt

Commissiedebat Leefomgeving: Vewin pleit voor structurele versterking van omgevingsdiensten, een verbod op PFAS in bestrijdingsmiddelen en een herziening van de REACH verordening in 2023

RLI: KRW-doelen niet binnen bereik, overheid moet intensiveren, zeker óók voor drinkwaterbronnen11 mei 2023 - Nieuwsbericht

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) heeft vandaag een rapport gepubliceerd waarin staat dat met het huidige Nederlandse beleid de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 redelijkerwijs niet meer gehaald kunnen worden. Sterker nog, volgens de raad zijn de KRW-doelen ook na 2027 waarschijnlijk niet te realiseren zonder aangescherpte beleidsaanpak.

Aanpak bestrijdingsmiddelen in drinkwaterbronnen18 april 2023 - Standpunt

Neem maatregelen om ervoor te zorgen dat de doelen tijdig worden gehaald voor het verminderen van de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in drinkwaterbronnen

Meerderheid Tweede Kamer vraagt om duidelijk plan voor borgen voldoende drinkwaterbronnen5 april 2023 - Nieuwsbericht

De Tweede Kamer heeft tijdens de stemmingen afgelopen dinsdag voor een motie gestemd die minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vraagt om met een strategie en uitvoeringsprogramma te komen voor het aanwijzen van, ruimte bieden aan en bescherming van nieuwe drinkwaterbronnen. De motie is vorige week bij het Nota overleg ‘Water en Bodem Sturend’ ingediend door de Kamerleden Harmen Krul (CDA), Fahid Minhas (VVD) en Pieter Grinwis (CU).

Tweede Kamer vraagt minister Harbers om strategie en uitvoeringsprogramma voor leveringszekerheid drinkwater28 maart 2023 - Nieuwsbericht

Op 27 maart vond in de Tweede Kamer het Nota-overleg Water en bodem sturend plaats, waarbij diverse thema’s die belangrijk zijn voor de drinkwatersector aan bod kwamen. De Tweede amer vroeg het kabinet een strategie en uitvoeringsprogramma uit te werken voor het tijdig en in voldoende mate aanwijzen van drinkwaterbronnen. Ook het beschermen van deze bronnen en het ruimte bieden aan nieuwe drinkwaterbronnen horen volgens de Kamer thuis in de strategie en het programma.

Kamer neemt motie aan om drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen nitraat en bestrijdingsmiddelen8 maart 2023 - Nieuwsbericht

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag 7 maart voor de motie gestemd die oproept om de bestaande doelen voor het verminderen van verontreiniging van drinkwaterbronnen met nitraat en bestrijdingsmiddelen als randvoorwaarden mee te nemen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) diende deze motie samen met Thom van Campen (VVD) in tijdens het Kamerdebat over het NPLG en de stikstofproblematiek op 23 februari.

Vewin blij met Kamermotie om drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen nitraat en bestrijdingsmiddelen24 februari 2023 - Nieuwsbericht

​Op 23 februari vond het Kamerdebat over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de stikstofproblematiek plaats. Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) diende mede namens Thom van Campen (VVD) een motie in die de regering oproept de bestaande doelen voor het verminderen van verontreiniging van drinkwaterbronnen met nitraat en bestrijdingsmiddelen als randvoorwaarden mee te nemen in het NPLG.

In Handreiking gebiedsprogramma’s meer aandacht nodig voor waterdoelen17 februari 2023 - Nieuwsbericht

Begin februari heeft de Ecologische Autoriteit een advies uitgebracht over de concept handreiking voor provinciale gebiedsprogramma’s NPLG. Deze handreiking is opgesteld door de ministeries van LNV, BZK en IenW samen met de provincies. De Ecologische Autoriteit concludeert onder andere dat het nodig is de handreiking aan te vullen en concreter te maken voor de waterdoelen. Dit moet wat Vewin betreft ook gelden voor de doelen voor drinkwaterbronnen op het vlak van nitraat en bestrijdingsmiddelen.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Volgende