Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Mest met filter: 2016

Dit heeft 10 resultaten opgeleverd.

Onderzoek naar gevolgen mestgebruik voor waterwinning13 juni 2016 - Nieuwsbericht

De mestproblematiek is voor de drinkwaterbedrijven in het zuiden en oosten van Nederland nog altijd actueel, ondanks een sterke daling van het stikstofgebruik in de agrarische sector sinds de jaren 1990. Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van Vewin is gedaan door KWR Watercycle Research Institute en het RIVM.

Waterkwaliteit - Waterspiegel 2 20168 juni 2016 - Waterspiegel

1

Martijn van Dam - Waterspiegel 1 201614 april 2016 - Waterspiegel

1

​Vewin: plannen staatssecretaris voor loslaten fosfaatplafond zijn te voorbarig8 maart 2016 - Nieuwsbericht

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken (EZ) heeft op 3 maart met de melkvee- en zuivelsector overeenstemming bereikt over de invulling van het fosfaatrechtenstelsel. Parallel aan het besluit over het fosfaatrechtenstelsel wil staatssecretaris Van Dam in gesprekken met de Europese Commissie inzetten op verlenging van de derogatie en op het laten vervallen van het fosfaatproductieplafond in de periode 2018-2021.

Water hoofdthema op bijeenkomst Nederlandse Europarlementariërs 12 januari 2016 - Nieuwsbericht

Tijdens de zogenaamde 'landbouwborrel', een bijeenkomst die in Brussel wordt georganiseerd door Nederlandse Europarlementariërs die betrokken zijn bij de landbouw heeft de directeur van Vewin, Renée Bergkamp, aangegeven dat klimaatverandering negatief uitwerkt voor de drinkwaterproductie.