Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Mijnbouw met filter: 2016

Dit heeft 8 resultaten opgeleverd.

Vewin bezorgd over hervatting afvalwaterinjecties Twente25 augustus 2016 - Nieuwsbericht

Vewin is bezorgd over het feit dat de injectie in de diepe ondergrond van afvalwater dat vrijkomt bij olie- en gaswinning door de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) wordt hervat. In 2015 waren deze winningen stopgezet vanwege incidenten in Twente waarbij afvalwater door lekkages was vrijgekomen in het milieu.

Adviesrol drinkwaterbedrijven bij vergunningen voor mijnbouw in drinkwatergebieden1 juli 2016 - Nieuwsbericht

Afgelopen woensdag debatteerde de Tweede Kamer met minister Kamp van Economische Zaken over de wijziging van de Mijnbouwwet. Tijdens het debat werden diverse amendementen ingediend, door de ChristenUnie, Groen Links, CDA en D66. De ondergrondse lekkage van diesel en pekel uit een zoutwinput van AkzoNobel bij Enschede, die onlangs bekend werd gemaakt, toont de risico's van mijnbouw voor de omgeving en benadrukt het belang van de bescherming van drinkwatergebieden.

Ondergrondse lekkage dieselolie onderstreept belang verbod mijnbouw in drinkwatergebieden24 juni 2016 - Nieuwsbericht

Een boorput van AkzoNobel in de gemeente Enschede heeft mogelijk tientallen jaren dieselolie en pekel gelekt naar de omgeving. Het betreft hier een zoutwinning waarbij via een boorput water samen met dieselolie in de in de ondergrond gelegen zoutlaag wordt gepompt. Deze lekkage, die AkzoNobel al in mei 2015 ontdekte, is op 31 mei aan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de gemeenten Hengelo en Enschede gemeld.

Geen mijnbouwactiviteiten in drinkwatergebieden 22 juni 2016 - Nieuwsbericht

Volgende week behandelt de Tweede Kamer in een plenair debat de wijziging van de Mijnbouwwet. Deze wijziging maakt het mogelijk om ruimtelijke keuzes te maken voor het gebruik van de ondergrond.m

Motie aangenomen om schaliegas uit te sluiten 9 maart 2016 - Nieuwsbericht

De Tweede Kamer heeft deze week met brede steun een motie aangenomen die in de structuurvisie ondergrond het winnen van schaliegas op land wil uitsluiten. Die uitsluiting zou in ieder geval moeten gelden voor de looptijd van het huidige Energieakkoord tot 2023.

Schaliegas blijft optie, Vewin wil betrokkenheid drinkwatersector19 januari 2016 - Nieuwsbericht

De regering heeft 18 januari het Energierapport - Transitie naar Duurzaam - gepubliceerd. Uit de visie van het Kabinet blijkt dat schaliegaswinning in Nederland als optie op de langere termijn in beeld blijft. Vewin wil dat schaliegaswinning in ieder geval uitgesloten wordt in álle gebieden die voor de drinkwatervoorziening van belang zijn.