Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: STRONG met filter: Drinkwaterbronnen, 2017

Dit heeft 6 resultaten opgeleverd.

Jelle Hannema, directievoorzitter Vitens - ‘Trots op de Nederlandse drinkwatervoorziening’ - Waterspiegel 5-201714 december 2017 - Waterspiegel

Per 1 september 2017 is Jelle Hannema (55) Lieve Declercq opgevolgd als directievoorzitter van Vitens. Hannema werkt al sinds 2014 bij het drinkwaterbedrijf, als manager Asset Management. Wat zijn de komende jaren volgens hem de belangrijkste opgaven, voor de sector als geheel en voor Vitens in het bijzonder?

Verkenning Aanvullende Strategische Voorraden - Voldoende schoon drinkwater voor nu en later - Waterspiegel 4 201726 oktober 2017 - Waterspiegel

Het RIVM heeft voor de Beleidsnota Drinkwater en de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) van het ministerie van IenM drie scenario’s doorgerekend van de ontwikkeling van de vraag

Minister Schultz blikt terug - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

niet terug te keren in de politiek Eén daarvan is de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM), Melanie Schultz van Haegen, die de afgelopen jaren onder andere water in haar

Aardwarmtesystemen en drinkwatergebieden - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

overhandigde Lieve Declercq, bestuurslid Vewin en CEO van Vitens, het rapport ‘Risico’s van Geothermie voor Grondwater’ aan Lutz Jacobi, toen Tweede Kamerlid voor de PvdA

Aardwarmte-systemen en drinkwatergebieden moeten van elkaar gescheiden zijn19 januari 2017 - Nieuwsbericht

De drinkwatersector vindt dat gebieden voor aardwarmte en voorraadgebieden voor de drinkwatervoorziening van elkaar gescheiden moeten zijn. Een nieuw rapport van KWR Watercycle Research Institute stelt dat de aanleg en het gebruik van systemen voor aardwarmte (geothermie) risico’s opleveren voor de kwaliteit van het grondwater.