Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Mijnbouw met filter: 2017

Dit heeft 5 resultaten opgeleverd.

Structuurvisie Ondergrond (STRONG)18 december 2017 - Standpunt

Geen mijnbouw in of onder drinkwatergebieden. Neem de uitsluitingen van mijnbouw in gebieden voor de waterwinning uit STRONG over in de mijnbouwregelgeving.

Verkenning Aanvullende Strategische Voorraden - Voldoende schoon drinkwater voor nu en later - Waterspiegel 4 201726 oktober 2017 - Waterspiegel

Het RIVM heeft voor de Beleidsnota Drinkwater en de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) van het ministerie van IenM drie scenario’s doorgerekend van de ontwikkeling van de vraag

Vewin blij met inzet Rutte III op bescherming drinkwaterbronnen10 oktober 2017 - Nieuwsbericht

Vewin is blij dat de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in het Regeerakkoord kiezen voor het beter beschermen van de drinkwaterbronnen. De voornemens op het gebied van bodem en ondergrond, opkomende stoffen, landbouw, kustbescherming en vitale infrastructuur zullen bijdragen aan de door de drinkwatersector gewenste impuls voor schoon water in de komende jaren.

Aardwarmtesystemen en drinkwatergebieden - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

overhandigde Lieve Declercq, bestuurslid Vewin en CEO van Vitens, het rapport ‘Risico’s van Geothermie voor Grondwater’ aan Lutz Jacobi, toen Tweede Kamerlid voor de PvdA

Eerste Kamer stelt vragen over drinkwaterbelang Omgevingswet3 maart 2017 - Nieuwsbericht

​De Eerste Kamer heeft kritische vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het beter borgen van het drinkwaterbelang in besluiten bij de nieuwe Omgevingswet. De vragen gaan over de 4 ontwerpbesluiten die horen bij de Omgevingswet. Het betreft het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).