Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn met filter: 2018

Dit heeft 3 resultaten opgeleverd.

Mestbeleid7 december 2018 - Standpunt

Het mestbeleid moet bijdragen aan het halen van de KRW doelen in alle gebieden waar water wordt gewonnen voor drinkwaterproductie.

Vewin verwelkomt uitspraak Europees Hof over stikstofbeleid13 november 2018 - Nieuwsbericht

Het Nederlandse Programma om stikstof terug te dringen voldoet niet. Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat vergunningen in Natura 2000-gebieden alleen maar afgegeven mogen worden als wetenschappelijk vaststaat dat geen milieuschade optreedt.

6e actieprogramma Nitraatrichtlijn15 januari 2018 - Standpunt

Doelmatigheid, voortgangsbewaking, tijdige besluitvorming en regierol Rijk zijn essentieel om nitraat- en KRW-doelen in grondwater-beschermingsgebieden te kunnen halen.