Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Deltaprogramma Zoetwater met filter: 2018

Dit heeft 6 resultaten opgeleverd.

Column Wim Kuijken - Voorbereiden op extremen - Waterspiegel 4 20185 november 2018 - Waterspiegel

kijken overheden in het Deltaplan Zoetwater naar mogelijke oplossingen voor huidige en helder in wat je in de toekomst aan zoetwater nodig hebt, in wat je zelf kunt regelen en

Voorwoord - Inspelen op klimaatverandering - Waterspiegel 3 201820 september 2018 - Waterspiegel

Enkele weken eerder bereikten zeven politieke partijen overeenstemming over een goede kwaliteit is daarom terecht een belangrijk vraagstuk in het Deltaprogramma Zoetwater

Slimme inzet stuwen beschermt drinkwaterproductie - Waterspiegel 3 201820 september 2018 - Waterspiegel

Eén van de gevolgen van de klimaatverandering is zeespiegelstijging. Behalve voor de veiligheid vormt dit een risico voor de watervoorziening en dus ook voor ons drinkwater. Harrie Timmer (Oasen) en Neeltje Kielen (Rijkswaterstaat) zetten uiteen waarom dit een probleem is en wat we eraan kunnen doen.

‘Kwetsbare gebieden robuuster maken door water vast te houden’ - Waterspiegel 3 201820 september 2018 - Waterspiegel

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) is een project van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-Oost, gericht op het optimaal verdelen van het beschikbare water in de oostelijke delen van Nederland. Het gaat daarbij om de beschikbaarheid van zowel oppervlakte- als grondwater voor alle gebruikers: landbouw, natuur, industrie en drinkwatervoorziening. Drinkwaterbedrijf Vitens is actief binnen een aantal deelprojecten van ZON

Rijksbegroting: goede richting, meer concrete acties nodig voor waterkwaliteit19 september 2018 - Nieuwsbericht

Vewin ziet in de gisteren gepresenteerde Miljoenennota en rijksbegroting voor 2019 goede aanknopingspunten voor de drinkwatersector, maar er is meer ambitie nodig om ook in de toekomst kwaliteit, leveringszekerheid en betaalbaarheid van drinkwater te borgen.

AO Water 28 juni 201811 juni 2018 - Standpunt

De inbreng van Vewin voor het AO Water van 28 juni met als kern het bestuursakkoord waterkwaliteit.