Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Richtlijn Stedelijk Afvalwater met filter: Waterspiegel, Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen, 2019

Dit heeft 2 resultaten opgeleverd.

RIWA (Vereniging van Rivierwaterbedrijven) ‘Meer aandacht voor de drinkwaterfunctie van oppervlaktewater’13 december 2019 - Waterspiegel

De oppervlaktewaterkwaliteit is in grote delen van het land de afgelopen jaren verbeterd, maar onvoldoende om alle doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Er is dus meer actie nodig volgens RIWA, de Vereniging van Rivierwaterbedrijven. Wat heeft wat hen betreft prioriteit?

Versnellingstafels Waterkwaliteit uit de startblokken - Waterspiegel 1 201922 maart 2019 - Waterspiegel

De Delta-aanpak Waterkwaliteit komt voort uit de wens van de Tweede Kamer en een gezamenlijke ambitie voor voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. Alle stakeholders staan gezamenlijk aan de lat om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit verbetert en Nederland in 2027 de KRW-doelstellingen behaalt. Drie zogeheten ‘versnellingstafels’ spelen hierbij een belangrijke rol.