Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: BAW met filter: 2019

Dit heeft 7 resultaten opgeleverd.

Tweede Kamer: minister pak regie bij KRW en geef prioriteit aan drinkwater 12 november 2019 - Nieuwsbericht

Op 11 november vond in de Tweede Kamer het Wetgevingsoverleg Water (WGO) plaats. Minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW ging in debat met de waterwoordvoerders van D'66, PVV, VVD, CDA , Groen Links, SP, PvdA, Partij voor de Dieren en 50PLUS.

WGO Water 11 november 201929 oktober 2019 - Standpunt

Geef in de komende KRW-planvorming prioriteit aan de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen, met regie door de Minister van IenW op ambitie en maatregelen.

De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland12 september 2019 - Standpunt

Vewin vraagt in de komende KRW-planvorming prioriteit aan de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen, en bestuurlijke afspraken met concrete maatregelen voor de waterkwaliteit.

Kwaliteit van bronnen voor drinkwater steeds meer onder druk12 september 2019 - Persbericht

Het is twee voor twaalf voor de Nederlandse drinkwaterbronnen. Onderzoekers van KWR hebben een samenvattend overzicht opgesteld van beschikbare informatie over de toestand van de bronnen en deze studie levert een zorgelijk beeld op.

Regionale samenwerking in de waterketen is zeer succesvol - Waterspiegel 3 201924 juni 2019 - Waterspiegel

De regionale samenwerking in de waterketen tussen waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven is zeer succesvol. Uit een inventarisatie in de ‘De Staat van Ons Water 2018’ blijkt dat de voor 2020 beoogde jaarlijkse kostenbesparing van € 450 miljoen nu al ruimschoots wordt behaald.

Regionale samenwerking in de waterketen is zeer succesvol 15 mei 2019 - Nieuwsbericht

De regionale samenwerking in de waterketen tussen waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven is zeer succesvol.

Minister Cora van Nieuwenhuizen - ‘Bescherming van de bronnen van ons drinkwater staat voorop in het beleid’6 mei 2019 - Waterspiegel

Er liggen op watergebied de nodige uitdagingen op het bordje van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. De doelen van de Kaderrichtlijn Water, het beschermen van de bronnen voor de productie van drinkwater, het zorgen voor voldoende kwaliteit en kwantiteit van zoet water en ‘en passant’ het Nederlandse watersysteem klimaatbestendig maken, om er een paar te noemen. Hoe pakt zij dat aan?