Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Beleidsnota Drinkwater met filter: 2019

Dit heeft 8 resultaten opgeleverd.

Vewin positief over aanbevelingen Beleidstafel Droogte18 december 2019 - Nieuwsbericht

Vandaag heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW de eindrapportage van de Beleidstafel Droogte naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende brief geeft ze aan de conclusies en aanbevelingen van de Beleidstafel te onderschrijven.

Hans de Groene, directeur Vewin: ‘Regie minister op laatste planperiode Kaderrichtlijn Water is essentieel’13 december 2019 - Waterspiegel

Er komen in 2020 enkele dossiers samen die essentieel zijn voor de toekomst van de drinkwatervoorziening van Nederland: de invulling van de laatste planperiode van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), onder andere via het Nationaal Water Programma, de Beleidsnota Drinkwater en de actualisatie van het Deltaprogramma – en dan met name het Deltaplan Zoetwater. Rode draad voor de drinkwatersector daarbij is de toenemende druk op de kwaliteit van de drinkwaterbronnen.

Ambitieuze Beleidsnota Drinkwater noodzakelijk13 december 2019 - Waterspiegel

In 2020 verschijnt de nieuwe Beleidsnota Drinkwater, met daarin de hoofdlijnen van het beleid voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Vewin pleit voor een ambitieuze Beleidsnota Drinkwater, gericht op zowel waterkwaliteit als waterkwantiteit, die doorwerkt naar de activiteiten van provincies, gemeenten en waterschappen. Drinkwaterbronnen moeten volgens Vewin ook prioriteit krijgen bij de planvorming voor de nieuwe Kaderrichtlijn Water.

WGO Water 11 november 201929 oktober 2019 - Standpunt

Geef in de komende KRW-planvorming prioriteit aan de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen, met regie door de Minister van IenW op ambitie en maatregelen.

De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland12 september 2019 - Standpunt

Vewin vraagt in de komende KRW-planvorming prioriteit aan de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen, en bestuurlijke afspraken met concrete maatregelen voor de waterkwaliteit.

Kwaliteit van bronnen voor drinkwater steeds meer onder druk12 september 2019 - Persbericht

Het is twee voor twaalf voor de Nederlandse drinkwaterbronnen. Onderzoekers van KWR hebben een samenvattend overzicht opgesteld van beschikbare informatie over de toestand van de bronnen en deze studie levert een zorgelijk beeld op.

Initiatiefnota Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland 25 juni 2019 - Standpunt

De initiatiefnota over ‘Droge Voeten’ vraagt aandacht voor de toekomstige beschikbaarheid van voldoende zoet water van goede kwaliteit voor de drinkwatervoorziening. Vewin heeft hier aandachtspunten bij.

Minister Cora van Nieuwenhuizen - ‘Bescherming van de bronnen van ons drinkwater staat voorop in het beleid’6 mei 2019 - Waterspiegel

Er liggen op watergebied de nodige uitdagingen op het bordje van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. De doelen van de Kaderrichtlijn Water, het beschermen van de bronnen voor de productie van drinkwater, het zorgen voor voldoende kwaliteit en kwantiteit van zoet water en ‘en passant’ het Nederlandse watersysteem klimaatbestendig maken, om er een paar te noemen. Hoe pakt zij dat aan?