Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Mest met filter: 2020

Dit heeft 12 resultaten opgeleverd.

Waterwoordvoerders aan het woord23 december 2020 - Waterspiegel

Met de Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht kijken de waterwoordvoerders van negen grote partijen terug op de afgelopen vier jaar en vertellen zij iets over hun ambities voor de toekomst. Wat is er op het gebied van waterbeleid bereikt en waar zijn zij trots op? En wat staat er nog op hun wensenlijstje?

Mestbeleid3 november 2020 - Standpunt

Het nieuwe mestbeleid moet bijdragen aan het halen van de doelen van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water in alle gebieden bestemd voor drinkwaterproductie.

Toekomstproof watersysteem: vier directeuren aan het woord25 september 2020 - Waterspiegel

Door de droogte in de afgelopen paar jaren, staan het watersysteem en de beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen sterk in de belangstelling. De eind van dit jaar te verschijnen Beleidsnota Drinkwater moet duidelijk maken hoe de toekomstige drinkwatervoorziening duurzaam wordt verzekerd. We laten in dit artikel vier directeuren van waterbedrijven aan het woord om de uitdagingen op het vlak van beschikbaarheid en kwaliteit van bronnen te schetsen waar zij in de praktijk mee te maken hebben. Waar lopen zij tegenaan en hoe speelt hun bedrijf daarop in? En wat verwachten zij van de nieuwe beleidsnota?

Prinsjesdag 2020: duurzame veiligstelling drinkwatervoorziening vraagt meer ambitie16 september 2020 - Nieuwsbericht

Op het vlak van water vormen waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit gezamenlijk de rode draad in de gisteren gepresenteerde Prinsjesdagstukken. Vewin is blij met de aandacht voor waterbeschikbaarheid. Belangrijk is dat Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de komende jaren 200 miljoen euro extra investeert in de aanpak van droogte en klimaatadaptatie.

Nieuw mestbeleid minister Schouten biedt kansen voor verbeteren waterkwaliteit11 september 2020 - Nieuwsbericht

​Minister Carola Schouten van LNV heeft op 8 september een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin ze de contouren schetst voor de herbezinning op het mestbeleid. Op basis van deze contouren wil de minister een toekomstbestendig mestbeleid neerzetten richting een emissiearme landbouw en kringlooplandbouw. Dit mestbeleid moet ook zorgen voor een reductie van broeikasgas- en stikstofemissies, voor een verdere verbetering van de waterkwaliteit en een gezonde bodem. Deze toekomstvisie is belangrijk voor het aanpakken van de nitraatproblematiek bij een deel van de grondwaterwinningen voor drinkwaterproductie, vooral voor de winningen op de zandgronden in het zuiden en oosten van Nederland.

Nitraatuitspoeling naar grondwater: Op de goede weg, nu doorpakken22 juli 2020 - Nieuwsbericht

Vanuit een gezamenlijke aanpak werken agrariërs, drinkwaterbedrijven en overheden aan het verminderen van de uitspoeling van nitraat naar grondwater. De aanpak is belangrijk om de kwaliteit van de bronnen van het drinkwater te beschermen en is in december 2017 bekrachtigd in een bestuursovereenkomst tussen LTO Nederland, Vewin, IPO en de ministeries van LNV en IenW.

Nieuwe Waterspiegel: visie minister Carola Schouten en Eurocommissaris Sinkevičius over waterbeleid16 juli 2020 - Nieuwsbericht

In de derde Waterspiegel van dit jaar geeft minister Carola Schouten haar visie op landbouw en water en maken we kennis met Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius. Guïljo van Nuland, algemeen directeur Brabant Water, legt na achttien jaar zijn bestuursfunctie neer.

Addendum NAW: kwaliteit drinkwaterbronnen staat onder toenemende druk 27 mei 2020 - Nieuwsbericht

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft recent een addendum uitgebracht op de in april gepubliceerde Nationale Analyse Waterkwaliteit (NAW). Het ontbrekende hoofdstuk over de kwaliteit van drinkwaterbronnen is nu toegevoegd aan het eindrapport van de NAW.

Nieuwe Waterspiegel: ILT-toezicht, afscheid Marjan van Giezen en veel waterkwaliteit19 mei 2020 - Nieuwsbericht

Waterspiegel nummer twee van dit jaar kwam grotendeels tot stand 'vanuit huis' vanwege de corona-maatregelen. In dit nummer leest u daarom, uiteraard, over corona en hoe het drinkwater goed beschermd is tegen dit virus.

‘Het wordt spannend of we de norm voor nitraatuitspoeling halen’19 mei 2020 - Waterspiegel

In de Landelijke Bestuursovereenkomst Aanpak Nitraat is eind 2017 afgesproken in kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden de concentratie van nitraat terug te dringen tot onder de 50 mg/l in het uitspoelingswater uit de wortelzone. Eind juni komen Rijk, Interprovinciaal Overleg, Land- en Tuinbouw Organisatie en Vewin samen om te beoordelen of er voldoende perspectief is of dit gaat lukken. Belangrijk voor de drinkwaterwinning én voor ‘Brussel’. ‘Het wordt spannend.’

1 | 2 | Volgende