Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: WACC en solvabiliteit met filter: 2020

Dit heeft 9 resultaten opgeleverd.

Waterspiegel 5: met onder andere Stientje van Veldhoven, waterwoordvoerders uit de Tweede Kamer en terugblik op het Bestuursakkoord Water23 december 2020 - Nieuwsbericht

In dit laatste nummer van Waterspiegel van 2020 veel aandacht voor het terugdringen van chemische stoffen in het milieu, onder meer in het coverinterview met staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven.

Column: Gepaste financiering voor investeringsopgave drinkwaterbedrijven23 december 2020 - Waterspiegel

In elke Waterspiegel vragen wij een columnist zijn of haar visie te geven op een actueel thema. Deze keer is dat Lidwin van Velden, voorzitter van de directie van de Nederlandse Waterschapsbank.

Tweede Kamer wil voldoende ruimte investeringen drinkwaterbedrijven23 december 2020 - Waterspiegel

In het Wetgevingsoverleg Water en Wadden op 1 december kwamen de actuele speerpunten van de drinkwatersector ruimschoots aan bod. Behalve voor thema’s zoals waterbeschikbaarheid en de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), was er ook veel aandacht voor de WACC-problematiek.

Kamer dringt per motie aan op overleg met drinkwatersector over voldoende investeringsruimte9 december 2020 - Nieuwsbericht

De Tweede Kamer heeft door het aannemen van de motie Dik-Faber c.s. over de WACC onderstreept dat de regering tijdig in overleg moet treden met de drinkwaterbedrijven en hun aandeelhouders / overheden over een tijdige herziening van de WACC, om zo de continuïteit van de drinkwaterbedrijven en hun kerntaken te kunnen waarborgen

Wetgevingsoverleg Water: drinkwaterbedrijven willen meer ruimte om te investeren 26 november 2020 - Nieuwsbericht

Vewin vraagt in aanloop naar het Wetgevingsoverleg Water in de Tweede Kamer op 1 december onder andere aandacht voor knelpunten bij de financiering van stijgende investeringen.

Wetgevingsoverleg Water: Meer regie Rijksoverheid nodig voor een robuust watersysteem5 november 2020 - Nieuwsbericht

Op woensdag 11 november zal het Wetgevingsoverleg Water (WGO) plaatsvinden in de Tweede Kamer. Er staat dan een breed palet aan onderwerpen op het gebied van waterbeleid geagendeerd om met de minister van IenW, Cora van Nieuwenhuizen, te bespreken.

WGO Water 1 december 202026 oktober 2020 - Standpunt

Geef aandacht in het WGO Water aan: tijdige wijziging van de WACC methodiek, de beschikbaarheid van de bronnen voor drinkwater, de kwaliteit van bronnen voor drinkwater en PFAS.

Geef drinkwaterbedrijven voldoende ruimte om te investeren25 september 2020 - Waterspiegel

De gemiddelde vermogenskostenvoet (weighted average cost of capital, afgekort als WACC) bepaalt de maximaal toegestane gemiddelde vergoeding aan de vermogensverstrekkers van drinkwaterbedrijven. De Drinkwaterwet bepaalt dat de drinkwaterbedrijven niet meer dan dat maximum mogen verwerken in hun tarieven. De bedoeling van deze maatregel is om ‘overwinsten’ te voorkomen. De minister heeft in het najaar van 2019 de WACC voor drinkwaterbedrijven voor de periode van 2020-2021 vastgesteld op 2,75 procent. Daarmee is de WACC, na eerdere verlagingen, nog verder verlaagd.

Bedrijfsverslagen drinkwaterbedrijven in orde; sector heeft zorg over dalende WACC10 februari 2020 - Nieuwsbericht

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat alle tien drinkwaterbedrijven voldoen aan de eisen die de Drinkwaterwet stelt.