Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Waterbewust met filter: 2021

Dit heeft 11 resultaten opgeleverd.

Waterbeeld: 50-literhuis24 december 2021 - Waterspiegel

Dunea heeft te maken met een stevige productieopgave vanwege snelle bevolkingsgroei in de regio. Het drinkwaterbedrijf ziet dat de hele waterketen is gebaat bij bewust en duurzaam drinkwatergebruik.

Column Marjon Bachra: Elke druppel telt19 oktober 2021 - Waterspiegel

In elke Waterspiegel vragen wij een columnist zijn of haar visie te geven op een actueel thema. Deze keer is dat Marjon Bachra, directeur-bestuurder JOGG.

Kwaliteit bodem-, grond- en oppervlaktewater moet topprioriteit ILT worden volgens Nederlander 30 september 2021 - Nieuwsbericht

De kwaliteit van het bodem-, grond- & oppervlaktewater is voor Nederlanders het belangrijkste onderwerp waar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zich met handhaving en toezicht op zou moeten richten. Ook vinden ze de regelgeving rondom drinkwater belangrijk om te zorgen dat de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater goed is en blijft. Dit blijkt uit recent publieksonderzoek door de ILT.

Waterpaspoort - Pieter Grinwis7 september 2021 - Waterspiegel

‘Water vind ik fascinerend. Ik heb er dus zelfs een tijdlang mijn werk van kunnen maken. Maar water is meer dan fascinerend.

Derde editie Nationale Kraanwaterdag7 september 2021 - Waterspiegel

Op woensdag 22 september is het Nationale Kraanwaterdag: een jaarlijks initiatief van alle drinkwaterbedrijven. Het thema van dit jaar is kraanwater als de gezonde en sportieve dorstlesser. Op deze dag drinken kinderen op bso’s en basisscholen alleen kraanwater en krijgen ze les over waarom water belangrijk is voor het lichaam.

‘Iedereen moet steentje bijdragen aan de watertransitie’ 26 augustus 2021 - Nieuwsbericht

​Het watersysteem staat onder druk als gevolg van menselijk handelen, de klimaatverandering en de economische groei. Om in de toekomst nog over voldoende water voor alle toepassingen te kunnen beschikken, moet er een aantal dingen gebeuren, aldus directeur Rob van Dongen van Brabant Water.

'We moeten écht anders gaan 'kijken' naar water' 19 augustus 2021 - Nieuwsbericht

Dunea zet zich dagelijks in voor de productie van goed en betrouwbaar drinkwater, in harmonie met de natuur. Hierdoor kunnen ruim 1,3 miljoen mensen in het westelijk deel van Zuid-Holland 24 uur per dag rekenen op voldoende en goed kraanwater.

Watersysteem moet weer in balans 27 juli 2021 - Nieuwsbericht

Droogte, verzilting en toenemende watervraag zijn actuele en urgente thema's in de drinkwatersector. De langdurige droogtes van de laatste jaren markeren een kantelpunt in het denken over het watersysteem in Nederland.

Voldoende drinkwaterbronnen7 juni 2021 - Waterspiegel

Het Nederlandse watersysteem, waaronder de drinkwatervoorziening, staat onder druk door droogte, verzilting en de steeds toenemende vraag van gebruikers. De omslag naar een toekomstbestendige waterhuishouding is één van de grote maatschappelijke transities van onze tijd. Deze puzzel moeten we samen leggen, met alle bij het watersysteem betrokken partijen. Dit vraagt politieke urgentie en brede maatschappelijke consensus over de randvoorwaarden. Naar analogie van het Klimaatakkoord pleit Vewin voor een Nationaal Waterakkoord, met brede afspraken over de transitie naar een klimaatrobuust systeem, zodat de toekomstige waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit worden verzekerd.

Bewust en zuinig watergebruik7 juni 2021 - Waterspiegel

Door klimaatverandering, bevolkingsgroei en economische ontwikkelingen staat het zoetwatersysteem – en daarmee de bronnen voor de drinkwatervoorziening – in toenemende mate onder druk. Vraag en aanbod moeten in balans blijven en dat vraagt om bewustwording van álle watergebruikers: particuliere en zakelijke. Een versterkt drinkwaterbewustzijn voorkomt verspilling van drinkwater. Daarnaast zullen we anders moeten omgaan met onze waterverdeling, om op de juiste plek en op het juiste moment voldoende water tot onze beschikking te hebben. Door de langere perioden van droogte is er vaker sprake van een piekvraag. Dit vraagt om bewust en zuinig watergebruik.

1 | 2