Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Mest

Dit heeft 115 resultaten opgeleverd.

Waterstelling - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

In deze rubriek leggen wij steeds een stelling voor aan mensen die op de een of andere manier te maken hebben met het onderwerp van de stelling De effecten van mestgiften uit het

Mestbeleid ontoereikend voor oplossen mestproblemen waterwinning voor drinkwater31 maart 2017 - Nieuwsbericht

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft het rapport Evaluatie Meststoffenwet 2016 uitgebracht. Conclusie van het PBL is dat het meststoffenbeleid effect heeft, maar het mestprobleem niet oplost. Vewin ziet de evaluatie als een ondersteuning van haar standpunt dat het huidige mestbeleid niet toereikend is om de mestproblematiek die drinkwaterbedrijven in het oosten en zuiden in het grondwater ondervinden beheersbaar te maken.

Europese Commissie: Nederland leeft EU-regels drinkwaterkwaliteit zeer goed na, maar zorgen over bronnen7 februari 2017 - Nieuwsbericht

​De Europese Commissie publiceerde maandag een evaluatierapport over de uitvoering van het EU-milieubeleid. Dit rapport gaat over de beleidsbevindingen en goede praktijken op het gebied van EU-milieubeleid en EU-milieuwetgeving.

Onderzoek naar gevolgen mestgebruik voor waterwinning13 juni 2016 - Nieuwsbericht

De mestproblematiek is voor de drinkwaterbedrijven in het zuiden en oosten van Nederland nog altijd actueel, ondanks een sterke daling van het stikstofgebruik in de agrarische sector sinds de jaren 1990. Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van Vewin is gedaan door KWR Watercycle Research Institute en het RIVM.

Waterkwaliteit - Waterspiegel 2 20168 juni 2016 - Waterspiegel

1

Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Volgende