Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Pyrazool met filter: Drinkwaterbronnen

Dit heeft 22 resultaten opgeleverd.

Registratie chemische stoffen schiet zwaar tekort 5 december 2018 - Nieuwsbericht

REACH registreert de toelating van chemische stoffen. Nu blijkt dat voor het grootste deel van alle stoffen die zijn geregistreerd informatie ontbreekt. Deze stoffen worden desondanks gewoon op de markt gebracht.

Vewin ondersteunt RIWA-pleidooi voor volledige transparantie lozingen Maas en Rijn 28 september 2018 - Nieuwsbericht

De vereniging van rivierwaterbedrijven RIWA pleit voor volledige transparantie over industriële lozingen om de kwaliteit van de Rijn en Maas als bron voor de productie van drinkwater beter te beschermen. RIWA rapporteert over de kwaliteit van deze rivieren en geeft aan dat nog steeds ongewenste stoffen in de rivieren terecht komen.

‘Werken aan schone bronnen’20 juli 2018 - Nieuwsbericht

​Per 1 januari 2018 is Peter van der Velden Cees Veerman opgevolgd als voorzitter van Vewin. Na een periode van wederzijdse kennismaking is hij inmiddels samen met alle drinkwaterbedrijven begonnen aan een Strategische Agenda voor de komende jaren. Hij benadrukt dat dit niet alleen een theoretische exercitie is, maar dat de drinkwatersector ook echt de handen uit de mouwen wil steken.

Vewin op Aqua Nederland Vakbeurs: betere bescherming drinkwaterbronnen nodig15 maart 2018 - Nieuwsbericht

Vewin heeft tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs gepleit voor een betere bescherming van drinkwaterbronnen in relatie tot geneesmiddelen en opkomende stoffen.

Structurele aanpak opkomende stoffen14 maart 2018 - Standpunt

Om drinkwaterbronnen te kunnen beschermen tegen verontreiniging met opkomende stoffen is meer transparantie nodig over de te lozen stoffen, en moet vergunningverlening worden verbeterd.

Europarlementariër Schreijer-Pierik vraagt om meer transparantie opkomende stoffen 14 november 2017 - Nieuwsbericht

Annie Schreijer-Pierik, CDA-Europarlementslid, heeft in het Europees Parlement schriftelijke vragen gesteld aan Eurocommissaris Karmenu Vella voor Milieu over het waterbeleid en de problematiek van opkomende stoffen.

Industriële lozingen: meer helderheid over stoffen en beter rekening houden met drinkwatervoorziening18 september 2017 - Nieuwsbericht

Industriële lozingen: meer helderheid over stoffen en beter rekening houden met drinkwatervoorziening Deze week debatteert de Tweede Kamer in een plenair debat over de lozing van gevaarlijke stoffen van chemiebedrijf Chemours in het milieu.

Wim Drossaert Dunea - ‘Drinkwaterbedrijven vroeg betrekken bij planvorming’ - Waterspiegel 3 20176 juli 2017 - Waterspiegel

De drinkwatervoorziening in Nederland is robuust uitgevoerd. Drinkwaterbedrijven nemen geen risico’s als het gaat om bescherming van de bronnen en leveringszekerheid. Zo is de infrastructuur – de ondergrondse leidingen en de productiefaciliteiten – aangelegd voor de lange termijn. Tegelijkertijd wordt het in ons kleine landje steeds drukker, zowel boven- als ondergronds. De ruimtelijke dynamiek neemt bovendien enorm toe. Drinkwaterbedrijven worden daardoor steeds vaker gevraagd hun infrastructuur al vroegtijdig weer te verleggen.

Tweede Kamer debatteert 21 juni over waterbeleid20 juni 2017 - Nieuwsbericht

De vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu debatteert op 21 juni in een Algemeen Overleg (AO) Water over het waterbeleid.

Beter rekening houden met drinkwatervoorziening bij industriële lozingen 14 april 2017 - Nieuwsbericht

Industriële lozingen van PFOA en GenX door Chemours en van pyrazool door Chemelot laten zien dat er bij de vergunningverlening geen of te weinig rekening gehouden wordt met de drinkwatervoorziening. Lozingen van industrieel afvalwater kunnen grote risico's opleveren voor de openbare drinkwatervoorziening.

Vorige | 1 | 2 | 3 | Volgende