Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Gewasbescherming / bestrijdingsmiddelen met filter: Drinkwaterbronnen

Dit heeft 128 resultaten opgeleverd.

Sijas Akkerman - Waterspiegel 1 201614 april 2016 - Waterspiegel

1

Maritza van Assen - Waterspiegel 1 201614 april 2016 - Waterspiegel

1

​Tweede Kamer vraagt staatssecretaris Van Dam om Europees verbod glyfosaat 4 maart 2016 - Nieuwsbericht

Nederland moet in Brussel niet instemmen met de toelating van glyfosaat voor een nieuwe periode van vijftien jaar. Een meerderheid van de Tweede Kamer drong hier bij staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) op aan. Maandag 7 maart wordt in Brussel besproken of het middel opnieuw wordt toegelaten in Europa.

Verbod chemische onkruidbestrijding19 november 2015 - Standpunt

De Tweede Kamer heeft in 2011 met grote meerderheid een motie aangenomen voor een verbod op niet-commercieel gebruik van glyfosaat. Met de wijziging van het Besluit Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden geeft de Staatssecretaris van IenM uitvoering aan de motie. Chemische onkruidbestrijding op verhardingen is vanaf begin 2016 verboden, het professioneel gebruik in overig groen per eind 2017.

Bestrijdingsmiddelenatlas - Waterspiegel 2 20153 juli 2015 - Waterspiegel

Ctgb als rem op normoverschrijdingen Bestrijdingsmiddelenatlas voor grondwater in de maak De ontwikkeling van een bestrijdingsmiddelenatlas voor grondwater is dan ook een

Aan de Hofvijver; Het belang van schoon en betaalbaar drinkwater - Waterspiegel 2 20153 juli 2015 - Waterspiegel

Waterspiegel vroeg drie woordvoerders van de kleinere fracties in de Tweede Kamer naar hun visie op schoon en betaalbaar drinkwater Waarop ligt wat drinkwater betreft hun focus en

Conferentie Voldoende en schoon water, nu en in de toekomst - Waterspiegel 2 20153 juli 2015 - Waterspiegel

Het ministerie van IenM organiseerde in dat kader onlangs de bestuurlijke conferentie op te nemen met betrekking tot land bouwvervuiling voor nutriënten en bestrijdingsmiddelen

Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13