Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Geneesmiddelen

Dit heeft 129 resultaten opgeleverd.

Algemeen Overleg Water: concrete maatregelen nodig verbetering waterkwaliteit8 juni 2016 - Nieuwsbericht

De laatste jaren kent de Tweede Kamer twee vaste momenten per jaar waar er over water gedebatteerd wordt: het Wetgevingsoverleg Water in november en het Algemeen Overleg (AO) Water in juni. Zowel onderwerpen op het gebied van waterkwantiteit als waterkwaliteit staan dan op de agenda. Vewin vraagt in aanloop naar het AO, dat dit jaar op 16 juni plaats zal vinden, bij de waterwoordvoerders van de Tweede Kamerfracties de aandacht voor een aantal onderwerpen, zoals de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, de aanpak van niet-wettelijk genormeerde stoffen, de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) en de Ketenaanpak Geneesmiddelen.

Adviescommissie adviseert Minister verantwoordelijkheden scherper te beleggen25 mei 2016 - Nieuwsbericht

De Adviescommissie water adviseert aan de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) om in een Nationaal Programma Waterkwaliteit vergaande afspraken te maken over doelen, maatregelen en verantwoordelijkheden.

Geïntegreerde aanpak gezondheidszorg en milieusector nodig tegen medicijnresten13 mei 2016 - Nieuwsbericht

Medicijnresten zijn, naast bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen en emissies uit mest, een bedreiging voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. De hoeveelheid medicijnresten in of bronnen voor drinkwater neemt toe, wat schadelijke gevolgen heeft voor het milieu, bijvoorbeeld voor vissen. Drinkwaterbedrijven moeten meer zuiveringsstappen en geavanceerdere technieken inzetten om deze stoffen uit het water te zuiveren.

Annette Ottolini; Innovatie en omgevingsmanagement bovenaan de agenda - Waterspiegel 2 20153 juli 2015 - Waterspiegel

Annette Ottolini algemeen directeur van Evides Waterbedrijf Daarvóór vervulde ze gedurende acht jaar een directiefunctie bij Waternet, waar ze verschillende portefeuilles beheerde

Bureau Brussel; Nederlandse bijdrage aan EurEau - Waterspiegel 2 20153 juli 2015 - Waterspiegel

Sinds 8 mei van dit jaar is hij voorzitter van de commissie Drinkwater van deze koepelorganisatie van waterbedrijven uit 27 EU-landen Wat houdt zijn werk bij EurEau in en welke

Waterspiegel: ​Nodeloze vertraging noodzakelijke EU normering van hormoon-verstorende stoffen15 juni 2013 - Standpunt

Vewin waarschuwt in Waterspiegel Updatre voor de gevolgen van de sterk afgezwakte Europese richtlijn Prioritaire stoffen. Inzet Vewin: voeg farmaceutische stoffen toe aan aan de prioritaire stoffenlijst.

Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13