Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Deltaprogramma Zoetwater

Dit heeft 26 resultaten opgeleverd.

‘Kwetsbare gebieden robuuster maken door water vast te houden’ - Waterspiegel 3 201820 september 2018 - Waterspiegel

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) is een project van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-Oost, gericht op het optimaal verdelen van het beschikbare water in de oostelijke delen van Nederland. Het gaat daarbij om de beschikbaarheid van zowel oppervlakte- als grondwater voor alle gebruikers: landbouw, natuur, industrie en drinkwatervoorziening. Drinkwaterbedrijf Vitens is actief binnen een aantal deelprojecten van ZON

Rijksbegroting: goede richting, meer concrete acties nodig voor waterkwaliteit19 september 2018 - Nieuwsbericht

Vewin ziet in de gisteren gepresenteerde Miljoenennota en rijksbegroting voor 2019 goede aanknopingspunten voor de drinkwatersector, maar er is meer ambitie nodig om ook in de toekomst kwaliteit, leveringszekerheid en betaalbaarheid van drinkwater te borgen.

AO Water 28 juni 201811 juni 2018 - Standpunt

De inbreng van Vewin voor het AO Water van 28 juni met als kern het bestuursakkoord waterkwaliteit.

AO Water 21 juni 201722 mei 2017 - Standpunt

Het Position Paper voor het AO Water op 21 juni 2017 vraagt aandacht voor de volgende thema's: de Delta aanpak waterkwaliteit, mest, transparantie, geneesmiddelen, risico's van industriële lozingen em bodemverontreiniging.

Column Renee Bergkamp - Waterspiegel 1 201614 april 2016 - Waterspiegel

1

Aan de Hofvijver; Het belang van schoon en betaalbaar drinkwater - Waterspiegel 2 20153 juli 2015 - Waterspiegel

Waterspiegel vroeg drie woordvoerders van de kleinere fracties in de Tweede Kamer naar hun visie op schoon en betaalbaar drinkwater Waarop ligt wat drinkwater betreft hun focus en

Vorige | 1 | 2 | 3