Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Dit heeft 43 resultaten opgeleverd.

Europese verkiezingen 2019 - Europa is belangrijk voor ‘ons’ water - Waterspiegel 1 201922 maart 2019 - Waterspiegel

Op 23 mei wordt er in Nederland gestemd voor het Europees Parlement (EP). In de afgelopen jaren is dit parlement, naast de ministers van de EU-lidstaten in de Raad en de Europese Commissie, uitgegroeid tot een belangrijke machtsfactor in het Europese wetgevingsproces. De uitslag van de Europese verkiezingen heeft dus invloed op de positie van water in nieuwe EU-wetsvoorstellen en op de toekomst van bestaande EU-waterwetgeving, zoals de Kaderrichtlijn Water, de Drinkwaterrichtlijn en de richtlijn Stedelijk Afvalwater.

Integrale aanpak gewasbeschermingsmiddelen in drinkwaterbronnen nodig - Waterspiegel 5 201817 december 2018 - Waterspiegel

Gewasbeschermingsmiddelen komen vaak in normoverschrijdende concentraties voor in grond- en oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor drinkwaterproductie. Voor het terugdringen van deze stoffen en het halen van de doelen uit de Kaderrichtlijn Water en de Tweede nota duurzame gewasbescherming (‘Gezonde groei,duurzame oogst’) zijn aanvullende maatregelen nodig, zoals:

Groen en Blauw - zijden van dezelfde medaille - Waterspiegel 4 20185 november 2018 - Waterspiegel

voor de invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van 2021 tot en met 2027 mee te nemen in het Europese landbouwbeleid, via maatregelen die bijdragen aan het halen

Vewin pleit in Tweede Kamer voor verblauwing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid16 oktober 2018 - Nieuwsbericht

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet bijdragen aan het halen van de Europese waterkwaliteitsdoelen uit de Kaderrichtlijn Water, want drinkwaterbronnen staan onder druk door stoffen afkomstig uit de landbouw, zoals nitraten en gewasbeschermingsmiddelen.

Landbouwvisie biedt aanknopingspunten voor verbetering waterkwaliteit14 september 2018 - Nieuwsbericht

Op 8 september heeft minister Schouten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar Landbouwvisie gepresenteerd. Vewin ziet in de visie van de minister goede aanknopingspunten om de bijdrage van de landbouw aan verbetering van de waterkwaliteit te vergroten. Dat is hard nodig.

Opinie: ‘Verblauw’ het grijze Gemeenschappelijk Landbouwbeleid4 september 2018 - Nieuwsbericht

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), het landbouwbeleid van de Europese Unie, staat aan de vooravond van een nieuwe beleidsperiode. Afgelopen jaar is gestart met het opstellen van het beleid voor de periode 2021-2027

Column Marc Calon, voorzitter LTO Nederland. 'GLB cruciaal voor boeren' - Waterspiegel 2 201825 juni 2018 - Waterspiegel

In elke Waterspiegel vragen wij een columnist zijn of haar visie te geven op een actueel thema. Deze keer is dat Marc Calon, voorzitter LTO Nederland.

EP-rapporteur Michel Dantin; ‘Herzieningsvoorstel voor Drinkwaterrichtlijn goed tegen het licht houden’ - Waterspiegel 2 201825 juni 2018 - Waterspiegel

Eind februari heeft de Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans, samen met Eurocommissaris Vella van milieu, namens de Europese Commissie (EC) het voorstel voor de herziening van de Drinkwaterrichtlijn gepresenteerd. Het Europees Parlement heeft de Franse Europarlementariër Michel Dantin aangewezen als rapporteur op dit dossier. Woensdag 23 mei bracht hij een werkbezoek aan de Nederlandse drinkwatersector, bij de productielocatie Scheveningen van Dunea.

Jaarverslag Vewin 2017: aandacht voor verbetering waterkwaliteit blijft urgent21 juni 2018 - Nieuwsbericht

Uit het Vewin-jaarverslag over 2017 blijkt de kwaliteit van drinkwaterbronnen steeds meer in de belangstelling staat. Ook in het afgelopen jaar hebben de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven grote inspanningen verricht om de openbare drinkwatervoorziening 24/7 te garanderen, want schoon en betrouwbaar drinkwater is gewoon, maar niet vanzelfsprekend.

Tweede Kamer vergadert 28 juni over waterbeleid: waterkwaliteit topprioriteit12 juni 2018 - Nieuwsbericht

De leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat spreken op 28 juni in een Algemeen Overleg (AO) Water met minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW over het Nederlandse waterbeleid.

Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Volgende