Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: GenX

Dit heeft 65 resultaten opgeleverd.

Achterspiegel: Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging voor PFAS bieden19 mei 2020 - Waterspiegel

Het RIVM heeft onlangs op verzoek van het ministerie van IenW Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging (INEV’s) afgeleid voor de stoffen PFOS, PFOA en GenX in grond en grondwater. De nu voorgestelde INEV’s voor grondwater voor de drinkwatervoorziening zijn veel hoger dan de eerder afgeleide indicatieve richtwaarden voor PFOA en GenX in drinkwater.

Nota-overleg Bodem: SP, 50-PLUS, PvdD en GL willen betere bescherming grondwater tegen PFAS14 mei 2020 - Nieuwsbericht

Het RIVM heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Water (IenW) de Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging (INEV's) voor de stoffen PFOS, PFOA en GenX in grond en grondwater afgeleid.

​Waterspiegel: PFAS, Beleidstafel Droogte en Europarlementariërs over drinkwater16 maart 2020 - Nieuwsbericht

De eerste Waterspiegel van 2020 is verschenen! In dit nummer het laatste deel van het drieluik over de verkiezingen van 2019: het Europees Parlement. Acht Europarlementariërs geven hun visie op drinkwater en op EU-waterwetgeving. Peter Heij, voorzitter van de Beleidstafel Droogte, blikt terug op bereikte resultaten. Verder veel aandacht voor opkomende stoffen met onder andere interviews met Annemarie van Wezel (UVA) en Co Verdaas (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur).

Rli-advies aan minister IenW ‘Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen in de leefomgeving’16 maart 2020 - Waterspiegel

Op woensdag 11 maart 2020 presenteerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ aan de minister voor Milieu en Wonen (IenW), Stientje van Veldhoven. Het rapport bevat 10 aanbevelingen aan de overheid. Maar de belangrijkste boodschap is volgens raadslid Co Verdaas toch wel: ‘Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving is een taak waar overheden, bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen gezamenlijk aan moeten werken.’

PFAS: meer onderzoek, regelgeving en controle noodzakelijk16 maart 2020 - Waterspiegel

Er is de afgelopen tijd veel te doen rondom PFAS, met name bij de aannemers. Maar ook andere sectoren lopen tegen deze stoffen aan, waaronder de drinkwaterbedrijven. Waterspiegel vroeg Annemarie van Wezel, hoogleraar Milieu-ecologie en wetenschappelijk directeur van het IBED – het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de Universiteit van Amsterdam – naar de risico’s van PFAS voor de drinkwatervoorziening.

Bronaanpak PFAS beschermt drinkwaterbronnen het beste16 maart 2020 - Waterspiegel

Poly- en perfluoroalkylstoffen of PFAS zijn in lage concentraties wijdverbreid in de leefomgeving aanwezig. Ze zijn schadelijk voor mens en milieu en moeilijk uit water te zuiveren met traditionele zuiveringstechnieken. Vewin vindt dat deze stoffen niet thuishoren in drinkwaterbronnen, zoals het grond- en oppervlaktewater.

Vewin blij met pleidooi Van Veldhoven voor verdergaande zuivering afvalwater9 maart 2020 - Nieuwsbericht

Op 5 maart vond de Milieuraad plaats met de milieuministers van de Europese lidstaten. Commissaris Sinkevičius concludeert namens de Europese Commissie dat lidstaten pleiten voor ambitiebehoud van de Europese Waterwetgeving, waaronder de Kaderrichtlijn Water, de commissie rekent op hun steun bij toekomstige voorstellen. Minister Van Veldhoven pleitte in de Milieuraad voor verdergaande zuiveringstechnieken voor opkomende stoffen in afvalwater en om de Richtlijn Stedelijk Afvalwater te herzien. Vewin steunt dit pleidooi en roept op deze uitgesproken ambitie concreet te maken.

​Vewin: Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging voor PFAS bieden onvoldoende bescherming voor drinkwater6 maart 2020 - Nieuwsbericht

​Het RIVM heeft Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging (INEV’s) voor de stoffen PFOS, PFOA en GenX in grond en grondwater afgeleid. Omdat de nu voorgestelde INEVs voor grondwater voor de drinkwatervoorziening veel hoger zijn dan de eerder afgeleide indicatieve richtwaarden voor PFOA en GenX in drinkwater, ontstaat volgens Vewin het risico dat daarmee het grondwater niet afdoende is beschermd. Op grond van de nu voorgestelde INEV’s zou geconcludeerd kunnen worden dat er geen sprake is van ernstige verontreiniging van grondwater voor de drinkwatervoorziening, terwijl de indicatieve richtwaarden voor het drinkwater worden overschreden. Vewin vindt dit zorgwekkend en ongewenst.

Vewin steunt ambitie minister Van Veldhoven richting Europees Waterbeleid26 februari 2020 - Nieuwsbericht

Minister Stientje Van Veldhoven (Milieu en Wonen) geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat zij van mening is dat het Europees Waterbeleid moet worden gemoderniseerd. Dit blijkt uit de geannoteerde agenda voor de Europese Milieuraad van 5 maart 2020, die zij samen met haar collega minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vewin steunt het pleidooi en spoort de minister aan om verdere vervolgstappen te ondernemen ter concretisering van deze uitgesproken ambitie.

Vewin ondersteunt pleidooi RIWA voor een schonere Rijn13 februari 2020 - Nieuwsbericht

In aanloop naar de Rijnministersconferentie die vandaag plaatsvindt heeft RIWA-Rijn de ministers opgeroepen om concrete maatregelen te nemen voor het verbeteren van de waterkwaliteit van de Rijn.

Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Volgende