Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Glyfosaat

Dit heeft 36 resultaten opgeleverd.

Europees Chemicaliën Agentschap: Glyfosaat blijft geclassificeerd als giftig22 maart 2017 - Nieuwsbericht

De komende maanden zal Vewin in Brussel en Den Haag bij beleidsmakers en politici aandringen op het tegengaan van normoverschrijdingen van glyfosaat in grond- en oppervlaktewater

Meer maatregelen nodig voor minder bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater7 juli 2016 - Nieuwsbericht

In de recent uitgekomen editie van de Waterspiegel vertelt Tweede Kamerlid Rik Grasshoff (GroenLinks) dat hij staat voor ‘natuur-inclusieve landbouw’; bij alle aspecten van de landbouw rekening houden met randvoorwaarden en kansen voor het milieu, dierenwelzijn, natuur en landschap. Ook is hij helder over chemische gewasbescherming: deze heeft wat hem betreft geen toekomst.

​ WHO: glyfosaat niet kankerverwekkend, zorg waterkwaliteit blijft17 mei 2016 - Nieuwsbericht

Hoewel de Joint Meeting of Pesticide Residues, een groep van internationale experts die onder andere advies uitbrengt aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) oordeelt dat glyfosaat niet kankerverwekkend is, blijft de stof een knelpunt vormen voor drinkwater dat wordt bereid uit oppervlaktewater en grondwater.

Europees parlement wil verkoop en gebruik van glyfosaat beperken13 april 2016 - Nieuwsbericht

Het Europees Parlement heeft op woensdag 13 april een resolutie aangenomen waarin het aan de Europese Commissie en lidstaten vraagt de verkoop en het gebruik van glyfosaat te beperken of te verbieden voor niet-professionele gebruikers.

Verbod gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen31 maart 2016 - Nieuwsbericht

Vanaf 31 maart 2016 is het niet meer toegestaan chemische gewasbeschermingsmiddelen professioneel te gebruiken op verhardingen. Vanaf 1 november 2017 geldt het verbod ook voor het professioneel gebruik op onverharde oppervlakken buiten de landbouw, zoals bijvoorbeeld in plantsoenen.

​Tweede Kamer vraagt staatssecretaris Van Dam om Europees verbod glyfosaat 4 maart 2016 - Nieuwsbericht

Nederland moet in Brussel niet instemmen met de toelating van glyfosaat voor een nieuwe periode van vijftien jaar. Een meerderheid van de Tweede Kamer drong hier bij staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) op aan. Maandag 7 maart wordt in Brussel besproken of het middel opnieuw wordt toegelaten in Europa.

Vanaf maart 2016 verbod op gebruik van chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw3 december 2015 - Nieuwsbericht

Glyfosaat en andere chemische bestrijdingsmiddelen mogen vanaf maart volgend jaar niet meer gebruikt worden op verharde ondergronden zoals tegels en bestrating. Op 1 december heeft de Tweede Kamer ingestemd met een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

“Onschuldige” onkruidbestrijdingsmiddel Ultima risico voor drinkwatervoorziening23 november 2015 - Nieuwsbericht

Het onkruidbestrijdingsmiddel Ultima is een risico voor de drinkwatervoorziening. Dat blijkt uit een onderzoek van het kennis- en adviesbureau CLM. Ultima wordt gebruikt als alternatief voor glyfosaat en in de markt gezet als zogenaamd laag risico middel.

Verbod chemische onkruidbestrijding19 november 2015 - Standpunt

De Tweede Kamer heeft in 2011 met grote meerderheid een motie aangenomen voor een verbod op niet-commercieel gebruik van glyfosaat. Met de wijziging van het Besluit Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden geeft de Staatssecretaris van IenM uitvoering aan de motie. Chemische onkruidbestrijding op verhardingen is vanaf begin 2016 verboden, het professioneel gebruik in overig groen per eind 2017.

Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | Volgende