Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: WACC en solvabiliteit

Dit heeft 36 resultaten opgeleverd.

BNR Verkiezingsdebat over Water: politiek wil water hoog op agenda2 maart 2021 - Nieuwsbericht

Bij ruimtelijke plannen, zoals die voor woningbouw, moet voortaan een 'waterstempel' om zo water de positie te geven die nodig is. Dat stelden de (kandidaat)-Kamerleden William Moorlag (PvdA), Roelof Bisschop (SGP), Laura Bromet (GroenLinks), Marcel Beukeboom (D66), Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Eva van Esch (Partij voor de Dieren) in het BNR Verkiezingsdebat over water.

Wetswijziging geeft tijdelijk lucht voor investeringen drinkwatersector22 februari 2021 - Nieuwsbericht

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Water) heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat er voor zorgt dat het besluit over de WACC (Weighted Average Cost of Capital) eenmalig met maximaal twee jaar verlengd kan worden.

WACC en voldoende investeringsruimte drinkwatersector4 februari 2021 - Standpunt

Drinkwaterbedrijven willen meer ruimte om te investeren, maar de ruimte om te investeren wordt beperkt door de WACC. De wens is de regelgeving beter te laten aansluiten op de praktijk.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT): 'Drinkwaterbedrijven presteren goed.'6 januari 2021 - Nieuwsbericht

Drinkwaterbedrijven leverden in 2019 opnieuw water van goede kwaliteit. Ook reageerden drinkwaterbedrijven goed bij incidenten en bij verontreinigingen in het oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. Alle drinkwaterbedrijven scoorden voldoende op klantenservice, milieu en kostenefficiëntie.

Waterspiegel 5: met onder andere Stientje van Veldhoven, waterwoordvoerders uit de Tweede Kamer en terugblik op het Bestuursakkoord Water23 december 2020 - Nieuwsbericht

In dit laatste nummer van Waterspiegel van 2020 veel aandacht voor het terugdringen van chemische stoffen in het milieu, onder meer in het coverinterview met staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven.

Column: Gepaste financiering voor investeringsopgave drinkwaterbedrijven23 december 2020 - Waterspiegel

In elke Waterspiegel vragen wij een columnist zijn of haar visie te geven op een actueel thema. Deze keer is dat Lidwin van Velden, voorzitter van de directie van de Nederlandse Waterschapsbank.

Tweede Kamer wil voldoende ruimte investeringen drinkwaterbedrijven23 december 2020 - Waterspiegel

In het Wetgevingsoverleg Water en Wadden op 1 december kwamen de actuele speerpunten van de drinkwatersector ruimschoots aan bod. Behalve voor thema’s zoals waterbeschikbaarheid en de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), was er ook veel aandacht voor de WACC-problematiek.

Kamer dringt per motie aan op overleg met drinkwatersector over voldoende investeringsruimte9 december 2020 - Nieuwsbericht

De Tweede Kamer heeft door het aannemen van de motie Dik-Faber c.s. over de WACC onderstreept dat de regering tijdig in overleg moet treden met de drinkwaterbedrijven en hun aandeelhouders / overheden over een tijdige herziening van de WACC, om zo de continuïteit van de drinkwaterbedrijven en hun kerntaken te kunnen waarborgen

Wetgevingsoverleg Water: drinkwaterbedrijven willen meer ruimte om te investeren 26 november 2020 - Nieuwsbericht

Vewin vraagt in aanloop naar het Wetgevingsoverleg Water in de Tweede Kamer op 1 december onder andere aandacht voor knelpunten bij de financiering van stijgende investeringen.

Wetgevingsoverleg Water: Meer regie Rijksoverheid nodig voor een robuust watersysteem5 november 2020 - Nieuwsbericht

Op woensdag 11 november zal het Wetgevingsoverleg Water (WGO) plaatsvinden in de Tweede Kamer. Er staat dan een breed palet aan onderwerpen op het gebied van waterbeleid geagendeerd om met de minister van IenW, Cora van Nieuwenhuizen, te bespreken.

Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | Volgende