Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Waterbewust

Dit heeft 64 resultaten opgeleverd.

Waterpaspoort - Pieter Grinwis7 september 2021 - Waterspiegel

‘Water vind ik fascinerend. Ik heb er dus zelfs een tijdlang mijn werk van kunnen maken. Maar water is meer dan fascinerend.

Derde editie Nationale Kraanwaterdag7 september 2021 - Waterspiegel

Op woensdag 22 september is het Nationale Kraanwaterdag: een jaarlijks initiatief van alle drinkwaterbedrijven. Het thema van dit jaar is kraanwater als de gezonde en sportieve dorstlesser. Op deze dag drinken kinderen op bso’s en basisscholen alleen kraanwater en krijgen ze les over waarom water belangrijk is voor het lichaam.

‘Iedereen moet steentje bijdragen aan de watertransitie’ 26 augustus 2021 - Nieuwsbericht

​Het watersysteem staat onder druk als gevolg van menselijk handelen, de klimaatverandering en de economische groei. Om in de toekomst nog over voldoende water voor alle toepassingen te kunnen beschikken, moet er een aantal dingen gebeuren, aldus directeur Rob van Dongen van Brabant Water.

'We moeten écht anders gaan 'kijken' naar water' 19 augustus 2021 - Nieuwsbericht

Dunea zet zich dagelijks in voor de productie van goed en betrouwbaar drinkwater, in harmonie met de natuur. Hierdoor kunnen ruim 1,3 miljoen mensen in het westelijk deel van Zuid-Holland 24 uur per dag rekenen op voldoende en goed kraanwater.

Watersysteem moet weer in balans 27 juli 2021 - Nieuwsbericht

Droogte, verzilting en toenemende watervraag zijn actuele en urgente thema's in de drinkwatersector. De langdurige droogtes van de laatste jaren markeren een kantelpunt in het denken over het watersysteem in Nederland.

Voldoende drinkwaterbronnen7 juni 2021 - Waterspiegel

Het Nederlandse watersysteem, waaronder de drinkwatervoorziening, staat onder druk door droogte, verzilting en de steeds toenemende vraag van gebruikers. De omslag naar een toekomstbestendige waterhuishouding is één van de grote maatschappelijke transities van onze tijd. Deze puzzel moeten we samen leggen, met alle bij het watersysteem betrokken partijen. Dit vraagt politieke urgentie en brede maatschappelijke consensus over de randvoorwaarden. Naar analogie van het Klimaatakkoord pleit Vewin voor een Nationaal Waterakkoord, met brede afspraken over de transitie naar een klimaatrobuust systeem, zodat de toekomstige waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit worden verzekerd.

Bewust en zuinig watergebruik7 juni 2021 - Waterspiegel

Door klimaatverandering, bevolkingsgroei en economische ontwikkelingen staat het zoetwatersysteem – en daarmee de bronnen voor de drinkwatervoorziening – in toenemende mate onder druk. Vraag en aanbod moeten in balans blijven en dat vraagt om bewustwording van álle watergebruikers: particuliere en zakelijke. Een versterkt drinkwaterbewustzijn voorkomt verspilling van drinkwater. Daarnaast zullen we anders moeten omgaan met onze waterverdeling, om op de juiste plek en op het juiste moment voldoende water tot onze beschikking te hebben. Door de langere perioden van droogte is er vaker sprake van een piekvraag. Dit vraagt om bewust en zuinig watergebruik.

Politiek mist urgentie watertransitie 28 januari 2021 - Nieuwsbericht

Binnenkort kiezen we een nieuwe Tweede Kamer. Op het vlak van water is veel te doen, maar in de meeste verkiezingsprogramma's krijgt water verrassend genoeg zeer weinig aandacht. Dat moet iedereen betrokken bij het watersysteem en het waterbeheer zorgen baren.

Tien jaar Bestuursakkoord Water23 december 2020 - Waterspiegel

Dankzij het Bestuursakkoord Water (BAW) werken het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) sinds 2011 intensief en succesvol samen en geldt hetzelfde voor de samenwerking tussen de overheden en drinkwaterbedrijven in de regio. Goede communicatie, duidelijke verantwoordelijkheden en kosteneffectief samenwerken zijn de destijds afgesproken speerpunten. In 2021 eindigt het BAW. Wij blikken terug op tien jaar BAW met Sander Mager, portefeuillehouder Waterkwaliteit bij de Unie van Waterschappen en lid van het dagelijks bestuur bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Breunis van de Weerd, lid VNG-adviescommissie water (VNG) en burgemeester van Nunspeet, en Riksta Zwart, lid van het Bestuur van Vewin en directeur Waterbedrijf Groningen. Maar bij een terugblik hoort, zeker zo aan het eind van 2020, ook een vooruitblik. Hoe zien zij de toekomst voor zich, zonder het huidige BAW?

Nationale Kraanwaterdag groot succes23 december 2020 - Waterspiegel

Op 23 september 2020 deden in heel Nederland scholen en bso’s mee met de eerste Nationale Kraanwaterdag. De kinderen leerden waar hun kraanwater vandaan komt, hoe de zuivering van water in z’n werk gaat en hoe je zuinig kunt omgaan met water. De Nationale Kraanwaterdag werd ’s ochtends officieel geopend op basisschool De Taaltuin in Schiedam, door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen.

Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Volgende