Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Beleidsnota Drinkwater

Dit heeft 37 resultaten opgeleverd.

Samenwerken aan een toekomstbestendige drinkwatervoorziening 6 november 2018 - Nieuwsbericht

Ook in de toekomst willen we kunnen beschikken over voldoende grondwater voor de drinkwatervoorziening. De Beleidsnota Drinkwater en de Structuurvisie Ondergrond bepalen daarom dat ruimtelijke reservering en bescherming van grondwatervoorraden noodzakelijk zijn.

NOVI: Nationale Omgevingsvisie27 juli 2018 - Nieuwsbericht

In de Omgevingswet is bepaald dat het Rijk, provincies en gemeenten ieder afzonderlijk een omgevingsvisie maken: een strategische langetermijnvisie voor de gehele fysieke leefomgeving. Zo'n visie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Een belangrijk onderwerp voor de drinkwatervoorziening dus. Vewin is daarom ook verheugd dat de minister de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zal opnemen als nationaal belang.

Achterspiegel; Topprioriteit bestuurlijke afspraken waterkwaliteit - Waterspiegel 2 201825 juni 2018 - Waterspiegel

Voor de drinkwater ­ sector zijn deze afspraken topprioriteit verontreinigingen uit de Beleidsnota Drinkwater: preventie – voorkomen aan de bron

Jaarverslag Vewin 2017: aandacht voor verbetering waterkwaliteit blijft urgent21 juni 2018 - Nieuwsbericht

Uit het Vewin-jaarverslag over 2017 blijkt de kwaliteit van drinkwaterbronnen steeds meer in de belangstelling staat. Ook in het afgelopen jaar hebben de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven grote inspanningen verricht om de openbare drinkwatervoorziening 24/7 te garanderen, want schoon en betrouwbaar drinkwater is gewoon, maar niet vanzelfsprekend.

Verkenning Aanvullende Strategische Voorraden - Voldoende schoon drinkwater voor nu en later - Waterspiegel 4 201726 oktober 2017 - Waterspiegel

vastgelegde grondwatervoorraden voor drinkwater N Aanvullende strategische voorraden en nationale grondwaterreserves voor drinkwater Kaart met huidige ASV’s en NGR’s

AO Water 21 juni 201722 mei 2017 - Standpunt

Het Position Paper voor het AO Water op 21 juni 2017 vraagt aandacht voor de volgende thema's: de Delta aanpak waterkwaliteit, mest, transparantie, geneesmiddelen, risico's van industriële lozingen em bodemverontreiniging.

StaatvanOnsWater.nl: nieuwe wijze van presenteren voortgangsrapportage waterbeleid26 mei 2016 - Nieuwsbericht

De ‘Staat van Ons Water 2015’ is uitgekomen. De jaarlijkse voortgangsrapportage over de uitvoering van het waterbeleid wordt dit jaar op vernieuwende wijze gepresenteerd: via de website staatvanonswater.nl, met aansprekende infographics en voorbeeldprojecten, zijn de prestaties voor een breed publiek toegankelijk.

Vorige | 1 | 2 | 3 | 4