Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Dit heeft 43 resultaten opgeleverd.

AO Water 28 juni 201811 juni 2018 - Standpunt

De inbreng van Vewin voor het AO Water van 28 juni met als kern het bestuursakkoord waterkwaliteit.

Toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)11 juni 2018 - Standpunt

'Verblauwing' van het GLB is cruciaal om drinkwaterbronnen te beschermen. Zorg ervoor dat maatregelen uit het GLB bijdragen aan het halen van (Europese) waterkwaliteitsdoelen.

Vewin plaatst vraagtekens bij ambitie en effectiviteit voorstellen toekomstig GLB5 juni 2018 - Nieuwsbericht

Op 1 juni is door de Europese Commissie (EC) het wetgevingsvoorstel voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020 gepresenteerd. Voor de drinkwatersector is het cruciaal dat het Europese landbouwbeleid bijdraagt aan de bescherming van grond- en oppervlaktewater tegen verontreinigende stoffen uit de landbouw.

Unie van Waterschappen en Vewin vragen Timmermans: 'verblauw' het GLB 31 mei 2018 - Nieuwsbericht

De Unie van Waterschappen en Vewin roepen op tot het opnemen van maatregelen in het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) om bodem- en waterkwaliteit te verbeteren, en tot het beter op elkaar afstemmen van Europees landbouw- en waterbeleid. Beide organisaties hebben dit kenbaar gemaakt in een gezamenlijke brief aan vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans.

Aanpak gewasbeschermings-middelen12 maart 2018 - Standpunt

De Tweede nota duurzame gewasbescherming wordt op dit moment geëvalueerd, en de verwachting is dat het tussendoel en de einddoelen voor de waterkwaliteit met de huidige maatregelen niet gehaald worden.

Tweede Kamer pleit voor verblauwing Gemeenschappelijk Landbouwbeleid20 februari 2018 - Nieuwsbericht

Tijdens een Algemeen Overleg op 14 februari over de Europese Landbouw- en Visserijraad besprak de Tweede Kamer een rapport van de Europese Rekenkamer over de vergroening in het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Column In de pijplijn – waterbeleid in de EU - Waterspiegel 4 201726 oktober 2017 - Waterspiegel

In het geval van de Europese waterbedrijven lijkt deze claim niet overdreven De komende herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zet het onderwerp van

Ben Hermans; Mestproblematiek te lijf met circulaire landbouw - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

De Deltaaanpak Waterkwaliteit en Zoetwater benoemt mest dan ook niet voor niets als één van de prioriteiten waarvoor aanvullende acties noodzakelijk zijn Eén van die acties is het

Claudia Castell-Exner; ‘Hoog tijd voor integraal Europees landbouw- en milieubeleid’ - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

Zo heeft de Europese Commissie onlangs Duitsland aangeklaagd bij het Europese Hof van Justitie, omdat het land de Nitraatrichtlijn niet voldoende naleeft d o s s i e r MEST25

Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Volgende