Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Mijnbouw

Dit heeft 60 resultaten opgeleverd.

SodM: zoutwinning houdt te weinig rekening met risico's op lange termijn8 juni 2018 - Nieuwsbericht

Staatstoezicht op de mijnen (SodM) concludeert in een onlangs uitgebracht rapport dat zoutwinningsbedrijven in hun huidige winningen te weinig rekening houden met risico's en mogelijke gevolgen op langere termijn. Bij zoutwinning kunnen verontreinigingen door pekel en diesel optreden waardoor oppervlaktewater en grondwater onbruikbaar kunnen worden voor het produceren van drinkwater.

Vewin op Aqua Nederland Vakbeurs: betere bescherming drinkwaterbronnen nodig15 maart 2018 - Nieuwsbericht

Vewin heeft tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs gepleit voor een betere bescherming van drinkwaterbronnen in relatie tot geneesmiddelen en opkomende stoffen.

Structuurvisie Ondergrond (STRONG)18 december 2017 - Standpunt

Geen mijnbouw in of onder drinkwatergebieden. Neem de uitsluitingen van mijnbouw in gebieden voor de waterwinning uit STRONG over in de mijnbouwregelgeving.

Verkenning Aanvullende Strategische Voorraden - Voldoende schoon drinkwater voor nu en later - Waterspiegel 4 201726 oktober 2017 - Waterspiegel

Het RIVM heeft voor de Beleidsnota Drinkwater en de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) van het ministerie van IenM drie scenario’s doorgerekend van de ontwikkeling van de vraag

Vewin blij met inzet Rutte III op bescherming drinkwaterbronnen10 oktober 2017 - Nieuwsbericht

Vewin is blij dat de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in het Regeerakkoord kiezen voor het beter beschermen van de drinkwaterbronnen. De voornemens op het gebied van bodem en ondergrond, opkomende stoffen, landbouw, kustbescherming en vitale infrastructuur zullen bijdragen aan de door de drinkwatersector gewenste impuls voor schoon water in de komende jaren.

Aardwarmtesystemen en drinkwatergebieden - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

overhandigde Lieve Declercq, bestuurslid Vewin en CEO van Vitens, het rapport ‘Risico’s van Geothermie voor Grondwater’ aan Lutz Jacobi, toen Tweede Kamerlid voor de PvdA

Eerste Kamer stelt vragen over drinkwaterbelang Omgevingswet3 maart 2017 - Nieuwsbericht

​De Eerste Kamer heeft kritische vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het beter borgen van het drinkwaterbelang in besluiten bij de nieuwe Omgevingswet. De vragen gaan over de 4 ontwerpbesluiten die horen bij de Omgevingswet. Het betreft het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Vewin bezorgd over hervatting afvalwaterinjecties Twente25 augustus 2016 - Nieuwsbericht

Vewin is bezorgd over het feit dat de injectie in de diepe ondergrond van afvalwater dat vrijkomt bij olie- en gaswinning door de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) wordt hervat. In 2015 waren deze winningen stopgezet vanwege incidenten in Twente waarbij afvalwater door lekkages was vrijgekomen in het milieu.

Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende