Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Mijnbouw

Dit heeft 60 resultaten opgeleverd.

Adviesrol drinkwaterbedrijven bij vergunningen voor mijnbouw in drinkwatergebieden1 juli 2016 - Nieuwsbericht

Afgelopen woensdag debatteerde de Tweede Kamer met minister Kamp van Economische Zaken over de wijziging van de Mijnbouwwet. Tijdens het debat werden diverse amendementen ingediend, door de ChristenUnie, Groen Links, CDA en D66. De ondergrondse lekkage van diesel en pekel uit een zoutwinput van AkzoNobel bij Enschede, die onlangs bekend werd gemaakt, toont de risico's van mijnbouw voor de omgeving en benadrukt het belang van de bescherming van drinkwatergebieden.

Ondergrondse lekkage dieselolie onderstreept belang verbod mijnbouw in drinkwatergebieden24 juni 2016 - Nieuwsbericht

Een boorput van AkzoNobel in de gemeente Enschede heeft mogelijk tientallen jaren dieselolie en pekel gelekt naar de omgeving. Het betreft hier een zoutwinning waarbij via een boorput water samen met dieselolie in de in de ondergrond gelegen zoutlaag wordt gepompt. Deze lekkage, die AkzoNobel al in mei 2015 ontdekte, is op 31 mei aan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de gemeenten Hengelo en Enschede gemeld.

Geen mijnbouwactiviteiten in drinkwatergebieden 22 juni 2016 - Nieuwsbericht

Volgende week behandelt de Tweede Kamer in een plenair debat de wijziging van de Mijnbouwwet. Deze wijziging maakt het mogelijk om ruimtelijke keuzes te maken voor het gebruik van de ondergrond.m

Motie aangenomen om schaliegas uit te sluiten 9 maart 2016 - Nieuwsbericht

De Tweede Kamer heeft deze week met brede steun een motie aangenomen die in de structuurvisie ondergrond het winnen van schaliegas op land wil uitsluiten. Die uitsluiting zou in ieder geval moeten gelden voor de looptijd van het huidige Energieakkoord tot 2023.

Schaliegas blijft optie, Vewin wil betrokkenheid drinkwatersector19 januari 2016 - Nieuwsbericht

De regering heeft 18 januari het Energierapport - Transitie naar Duurzaam - gepubliceerd. Uit de visie van het Kabinet blijkt dat schaliegaswinning in Nederland als optie op de langere termijn in beeld blijft. Vewin wil dat schaliegaswinning in ieder geval uitgesloten wordt in álle gebieden die voor de drinkwatervoorziening van belang zijn.

Verbod afvalwaterinjectie - Waterspiegel 2 20153 juli 2015 - Waterspiegel

Op sommige plekken vindt deze injectie plaats in de buurt van waterwinlocaties De drinkwatersector maakt zich grote zorgen over de risico’s van deze activiteit voor het grondwater

Aan de Hofvijver; Het belang van schoon en betaalbaar drinkwater - Waterspiegel 2 20153 juli 2015 - Waterspiegel

Waterspiegel vroeg drie woordvoerders van de kleinere fracties in de Tweede Kamer naar hun visie op schoon en betaalbaar drinkwater Waarop ligt wat drinkwater betreft hun focus en

Waterstelling; ‘In grondwater mag geen afvalwaterinjectie plaatsvinden’ - Waterspiegel 2 20153 juli 2015 - Waterspiegel

De achtergrond van deze stelling is dat afvalwaterinjectie in diepe aardlagen leidt tot risico’s voor de grondwaterkwaliteit en daarom verboden zou moeten worden

Schaliegas: gebieden voor drinkwatervoorziening volledig uitsluiten28 november 2014 - Standpunt

Boren naar schaliegas heeft mogelijk ernstige gevolgen voor grondwater voor de drinkwatervoorziening. Vewin: sluit gebieden voor drinkwatervoorziening volledig uit.

Geen boringen naar schaliegas: risico’s voor drinkwater16 september 2013 - Standpunt

Grondwater is een belangrijke bron voor drinkwater. Door boringen naar schaliegas kan grondwater verontreinigd raken. Daarom moet eerst wetenschappelijk onderzoek naar effecten van schaliegas op grondwater worden verricht.

Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6