Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Mest

Dit heeft 118 resultaten opgeleverd.

Reactie Vewin voortgang invulling zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn7 juli 2017 - Nieuwsbericht

Staatssecretaris Van Dam (EZ) heeft de Tweede Kamer met een brief over de voortgang van de invulling van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (6e NAP) geïnformeerd. Het actieprogramma moet zorgen voor schoner grond- en oppervlaktewater voor zover die waterkwaliteit negatief beïnvloed wordt door een teveel aan stikstof en fosfaat afkomstig uit de landbouw.

Voorwoord - Gewoon, kraanwater! - Waterspiegel 2 201712 juni 2017 - Waterspiegel

Maar voordat een druppel drinkwater de kraan verlaat, heeft deze een lange weg afgelegd In deze Waterspiegel volgen we deze weg; hoe werkt de drinkwatervoorziening

Josan Meijers, lid Bestuurlijk Overleg, IPO - Bescherming grondwater door goede ketensamenwerking - Waterspiegel 2 201712 juni 2017 - Waterspiegel

Waterspiegel / juni 201728 Provincies bevoegd gezag voor grondwater Bescherming grondwater door goede ketensamenwerking De verantwoordelijkheden voor water zijn in Nederland op

Het belang van schoon grondwater - Waterspiegel 2 201712 juni 2017 - Waterspiegel

Waterspiegel / juni 201712 Meeste Nederlandse drinkwater gewonnen uit grondwater Het belang van schoon grondwater Zo’n 60% van ons drinkwater komt uit grondwater: water dat ooit

Inventarisatie grondwaterkwaliteit onderstreept belang grondwaterbescherming1 juni 2017 - Nieuwsbericht

Een landelijke inventarisatie van de kwaliteit van diep en ondiep grondwater toont in driekwart van het grondwater de aanwezigheid aan van bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en overige verontreinigende stoffen. In vrijwel al het ondiepe grondwater zijn deze verontreinigingen aangetroffen.

AO Water 21 juni 201722 mei 2017 - Standpunt

Het Position Paper voor het AO Water op 21 juni 2017 vraagt aandacht voor de volgende thema's: de Delta aanpak waterkwaliteit, mest, transparantie, geneesmiddelen, risico's van industriële lozingen em bodemverontreiniging.

Mestprobleem in de praktijk; Landelijke regels-regionale invulling - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

Maar wat betekent ‘te veel mest’ nu concreet voor een maker van drinkwater We vroegen het Brabant Water en Vitens, twee drinkwaterbedrijven die vrijwel volledig zijn aangewezen op

Ben Hermans; Mestproblematiek te lijf met circulaire landbouw - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

De Deltaaanpak Waterkwaliteit en Zoetwater benoemt mest dan ook niet voor niets als één van de prioriteiten waarvoor aanvullende acties noodzakelijk zijn Eén van die acties is het

Hans Huijbers, LTO; ‘Terug naar een cyclische en duurzame landbouw’ - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

‘Ik roep het al jaren: onze sector gaat hier alleen niet uitkomen Ik pleit voor een vrij radicale omslag in het denken, van probleem- naar oplossingsgericht We zitten nu nog in een

Claudia Castell-Exner; ‘Hoog tijd voor integraal Europees landbouw- en milieubeleid’ - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

Zo heeft de Europese Commissie onlangs Duitsland aangeklaagd bij het Europese Hof van Justitie, omdat het land de Nitraatrichtlijn niet voldoende naleeft d o s s i e r MEST25

Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Volgende