Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Mest

Dit heeft 115 resultaten opgeleverd.

Josan Meijers, lid Bestuurlijk Overleg, IPO - Bescherming grondwater door goede ketensamenwerking - Waterspiegel 2 201712 juni 2017 - Waterspiegel

Waterspiegel / juni 201728 Provincies bevoegd gezag voor grondwater Bescherming grondwater door goede ketensamenwerking De verantwoordelijkheden voor water zijn in Nederland op

Inventarisatie grondwaterkwaliteit onderstreept belang grondwaterbescherming1 juni 2017 - Nieuwsbericht

Een landelijke inventarisatie van de kwaliteit van diep en ondiep grondwater toont in driekwart van het grondwater de aanwezigheid aan van bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en overige verontreinigende stoffen. In vrijwel al het ondiepe grondwater zijn deze verontreinigingen aangetroffen.

AO Water 21 juni 201722 mei 2017 - Standpunt

Het Position Paper voor het AO Water op 21 juni 2017 vraagt aandacht voor de volgende thema's: de Delta aanpak waterkwaliteit, mest, transparantie, geneesmiddelen, risico's van industriële lozingen em bodemverontreiniging.

Bas Eickhout ‘Landbouwbeleid moet bijdragen aan milieudoelen’ - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

Zo wordt er gewerkt aan de herziening van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, en is er gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Mestprobleem in de praktijk; Landelijke regels-regionale invulling - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

Maar wat betekent ‘te veel mest’ nu concreet voor een maker van drinkwater We vroegen het Brabant Water en Vitens, twee drinkwaterbedrijven die vrijwel volledig zijn aangewezen op

Ben Hermans; Mestproblematiek te lijf met circulaire landbouw - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

De Deltaaanpak Waterkwaliteit en Zoetwater benoemt mest dan ook niet voor niets als één van de prioriteiten waarvoor aanvullende acties noodzakelijk zijn Eén van die acties is het

Hans Huijbers, LTO; ‘Terug naar een cyclische en duurzame landbouw’ - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

‘Ik roep het al jaren: onze sector gaat hier alleen niet uitkomen Ik pleit voor een vrij radicale omslag in het denken, van probleem- naar oplossingsgericht We zitten nu nog in een

Claudia Castell-Exner; ‘Hoog tijd voor integraal Europees landbouw- en milieubeleid’ - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

Zo heeft de Europese Commissie onlangs Duitsland aangeklaagd bij het Europese Hof van Justitie, omdat het land de Nitraatrichtlijn niet voldoende naleeft d o s s i e r MEST25

Oplossing mestproblematiek nr - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

Wat is de kern van het probleem, en vooral: welke oplossingsrichtingen zijn er Een inventarisatie in aanloop naar de vaststelling, later dit jaar, van het zesde Actieprogramma

Arnaut van Loon; Gebiedsgerichte maatregelen voor het mestbeleid - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

Arnaut van Loon (KWR) mogelijke oplossingsrichtingen geïnventariseerd Zijn rapport hierover is net gepubliceerd en heeft de titel ‘Gebiedsgerichte maatregelen in het mestbeleid

Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Volgende