Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Belastingen

Dit heeft 47 resultaten opgeleverd.

Verkenning mogelijke drinkwaterbesparingsmaatregelen gepubliceerd; nationale aanpak noodzakelijk10 februari 2023 - Nieuwsbericht

Minister Harbers van IenW stuurde op 9 februari de verkenning effectief instrumentarium Bewust en zuinig drinkwatergebruik van adviesbureau Berenschot naar de Tweede Kamer. In de Kamerbrief haalt hij aan dat bewust en zuinig drinkwatergebruik een hoofddoel is in de Beleidsnota Drinkwater voor de periode 2021-2026.

Meerderheid Tweede Kamer wil maximale inspanning regering om doelen KRW bijtijds te halen29 juni 2022 - Nieuwsbericht

De Tweede Kamer heeft op 28 juni gestemd over moties die waren ingediend bij het tweeminutendebat Water. Hierbij heeft een meerderheid van de Tweede Kamer uitgesproken dat de regering zich maximaal zal moeten inspannen om de doelen van de Kaderrichtlijn Water voor de deadline van 2027 te halen. Vewin is blij met deze uitspraak van de Tweede Kamer, omdat extra inzet hoognodig is.

​Commissiedebat Water: Minister IenW belooft gesprek met Vewin en Vitens over waterbeschikbaarheid 8 juni 2022 - Nieuwsbericht

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft in het Commissiedebat Water van 7 juni de Tweede Kamer toegezegd met Vewin en Vitens in gesprek te gaan over de beschikbaarheid van voldoende bronnen voor drinkwater in Oost-Nederland. Hij zal hierover in de WGO verzamelbrief in het najaar rapporteren aan de Tweede Kamer. De minister zegde dit toe na vragen van Tweede Kamerlid Fahid Minhas (VVD) over de onvoldoende beschikbaarheid van drinkwater in het Oosten van Nederland, waardoor Vitens soms nee moet verkopen aan de industrie.

Commissiedebat: Water 7 juni 202216 mei 2022 - Standpunt

Vewin pleit voor: veilig stelling drinkwatervoorziening, doelen drinkwaterbronnen in KRW en NPLG en duidelijkheid leveringsplicht drinkwater aan bedrijven.

​Tarievenoverzicht drinkwater 20226 april 2022 - Nieuwsbericht

Vewin heeft het Tarievenoverzicht 2022 gepubliceerd. De publicatie geeft een overzicht van de tarievenregelingen van de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ook bevat het een uitleg over de opbouw van het tarief voor drinkwater. Uit het overzicht blijkt dat het gemiddelde tarief voor huishoudens €1,39 per m3 bedraagt, 1 cent meer dan in 2021.

Hoe is het drinkwatertarief opgebouwd?25 maart 2022 - Waterspiegel

Een gemiddeld huishouden in Nederland gebruikt ongeveer 100 m³ drinkwater per jaar. Voor zo’n huishouden is het gemiddelde tarief in 2022 dat drinkwaterbedrijven rekenen € 1,39 per m³ (= 1.000 liter). Dit tarief bestaat voor 44% uit een vast bedrag van € 61,43 per aansluiting per jaar (vastrecht) en voor 56% uit een variabel bedrag van € 0,78 per m³.

Extra inzet van nieuw kabinet nodig voor drinkwater in de toekomst!23 december 2021 - Standpunt

Het nieuwe coalitieakkoord toont ambitie op het vlak van beschikbaarheid van zoetwater, van ruimtelijke planvorming gestuurd door water, en van waterkwaliteit.

Vewin: coalitieakkoord goed vertrekpunt voor Nationaal Waterakkoord16 december 2021 - Nieuwsbericht

Het nieuwe coalitieakkoord toont ambitie op het vlak van beschikbaarheid van zoetwater, van ruimtelijke planvorming gestuurd door water, en van waterkwaliteit. Vewin vindt dit een goede basis voor verdere uitwerking in een Nationaal Waterakkoord. Die uitwerking is urgent voor de drinkwatersector.

Tarievenoverzicht 202122 maart 2021 - Nieuwsbericht

​Vewin heeft het Tarievenoverzicht 2021 gepubliceerd met daarin een bundeling van de tarievenregelingen van de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven. Uit het overzicht blijkt dat het drinkwatertarief voor een huishouden met een gebruik van 100 m3/jaar (gemiddeld gebruik voor huishoudens) met 2,5% is toegenomen ten opzichte van 2020.

Tarievenoverzicht 2020 gepubliceerd21 april 2020 - Nieuwsbericht

​Onlangs heeft Vewin het Tarievenoverzicht 2020 gepubliceerd met daarin een bundeling van de tarievenregelingen van alle tien de Nederlandse drinkwaterbedrijven.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Volgende