Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Bodemverontreiniging/aanvullingswet Bodem

Dit heeft 36 resultaten opgeleverd.

EU Bodemgezondheidswet5 december 2022 - Standpunt

Vewin ondersteunt de EU-Bodemgezondheidswet en geef aandacht aan schoon (grond)water t.b.v. de drinkwatervoorziening.

EU-Bodemstrategie 2030: coördinatie van het water- en bodembeleid2 mei 2022 - Standpunt

Geef in de EU-Bodemstrategie prioriteit aan de kwaliteit en bescherming van het grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening.

CD Leefomgeving 9 september 2021 Bodembeleid / bodemenergiesystemen25 augustus 2021 - Standpunt

Bodemregelgeving en bodemafspraken moeten een kader bieden om de grondwaterbronnen voor de drinkwatervoorziening te beschermen.

Prinsjesdag 2020: duurzame veiligstelling drinkwatervoorziening vraagt meer ambitie16 september 2020 - Nieuwsbericht

Op het vlak van water vormen waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit gezamenlijk de rode draad in de gisteren gepresenteerde Prinsjesdagstukken. Vewin is blij met de aandacht voor waterbeschikbaarheid. Belangrijk is dat Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de komende jaren 200 miljoen euro extra investeert in de aanpak van droogte en klimaatadaptatie.

Verruiming PFAS-normen ondanks aangekondigd toetsingskader reden tot zorg Vewin6 juli 2020 - Nieuwsbericht

​Op 1 juli heeft staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer een aantal aanpassingen in het tijdelijk handelingskader voor PFAS aangekondigd. De tijdelijke achtergrondwaarde voor PFAS in de bodem is nu verruimd voor de functies landbouw en natuur. Ook hergebruik van PFAS-houdende grond in oppervlaktewater (diepe plassen) wordt nu mogelijk gemaakt

AO Water: Vewin wil regie Rijk op KRW-plannen om kwaliteit drinkwaterbronnen te verbeteren18 juni 2020 - Nieuwsbericht

Op maandag 22 juni zal de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer met de minister spreken over het waterbeleid. Voor de drinkwatersector komt dit overleg op een belangrijk moment. In de onlangs gepubliceerde Nationale Analyse Waterkwaliteit en het daarbij horende addendum concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater onder toenemende druk staat en dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water voor nog (lang) niet in zicht zijn.

Nota-overleg Bodem: SP, 50-PLUS, PvdD en GL willen betere bescherming grondwater tegen PFAS14 mei 2020 - Nieuwsbericht

Het RIVM heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Water (IenW) de Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging (INEV's) voor de stoffen PFOS, PFOA en GenX in grond en grondwater afgeleid.

Tweede Kamer vraagt om PFAS-strategie beschermen grondwaterbronnen drinkwatervoorziening7 april 2020 - Nieuwsbericht

Tweede Kamerleden William Moorlag (PvdA) en Corrie van Brenk (50PLUS) hebben onlangs een motie ingediend waarin minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) wordt verzocht een strategie te ontwikkelen voor de aanpak en sanering van PFAS-verontreinigingen die grondwaterbronnen voor de drinkwatervoorziening bedreigen.

​Vewin: Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging voor PFAS bieden onvoldoende bescherming voor drinkwater6 maart 2020 - Nieuwsbericht

​Het RIVM heeft Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging (INEV’s) voor de stoffen PFOS, PFOA en GenX in grond en grondwater afgeleid. Omdat de nu voorgestelde INEVs voor grondwater voor de drinkwatervoorziening veel hoger zijn dan de eerder afgeleide indicatieve richtwaarden voor PFOA en GenX in drinkwater, ontstaat volgens Vewin het risico dat daarmee het grondwater niet afdoende is beschermd. Op grond van de nu voorgestelde INEV’s zou geconcludeerd kunnen worden dat er geen sprake is van ernstige verontreiniging van grondwater voor de drinkwatervoorziening, terwijl de indicatieve richtwaarden voor het drinkwater worden overschreden. Vewin vindt dit zorgwekkend en ongewenst.

Vewin wil betere bescherming van bronnen van drinkwater tegen PFAS17 februari 2020 - Nieuwsbericht

Op 19 februari debatteert de Tweede Kamer over de PFAS-problematiek. PFAS komen wijdverspreid en diffuus voor in het milieu en kunnen een risico vormen voor de drinkwatervoorziening. Bestaande bodemverontreiniging met PFAS, verplaatsing van PFAS-houdende grond en bagger, of PFAS lozingen door de industrie kunnen drinkwaterbonnen bedreigen. Vewin vindt het van belang dat drinkwaterbronnen beter beschermd worden tegen verontreiniging met PFAS.

1 | 2 | 3 | 4 | Volgende