Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Cybersecurity

Dit heeft 34 resultaten opgeleverd.

Oproep aan het nieuwe kabinet25 maart 2022 - Waterspiegel

Het nieuwe coalitieakkoord toont ambitie op de vlakken van beschikbaarheid van zoetwater, van ruimtelijke planvorming gestuurd door water en van waterkwaliteit. Vewin ziet het coalitieakkoord als een goede basis. Maar er is meer nodig.

Reactie Vewin op regeerakkoord: Extra inzet van nieuw kabinet nodig voor drinkwater in de toekomst!25 maart 2022 - Waterspiegel

Het nieuwe coalitieakkoord toont ambitie op het vlak van beschikbaarheid van zoetwater, van ruimtelijke planvorming gestuurd door water, en van waterkwaliteit. Vewin vindt dit een goede basis voor verdere uitwerking in een Nationaal Waterakkoord. Die uitwerking is urgent voor de drinkwatersector.

Gezamenlijk oefenen belangrijk voor digitale veiligheid24 december 2021 - Waterspiegel

Afgelopen juni deden zo’n 96 organisaties uit de publieke en private sector mee aan de grootste nationale cybercrisisoefening tot nu toe, ISIDOOR 2021. Bijna 1.500 deelnemers uit vitale sectoren zoals drinkwatervoorziening, nucleair, energie, infrastructuur en het bankwezen hebben geoefend – samen met verschillende overheden, zoals ministeries, veiligheidsregio’s, politie en het OM. Waarom is zo’n grootschalige oefening nodig en wat hebben de drinkwaterbedrijven ervan geleerd?

ISIDOOR in de praktijk: Waternet24 december 2021 - Waterspiegel

Watercyclusbedrijf Waternet deed voor de tweede keer mee met ISIDOOR. Afdelingshoofd Productie Arno Sierkstra en afdelingshoofd Leidingwerken Sjors Kieft zijn beiden lid van de crisisorganisatie van het watercyclusbedrijf. Hoe hebben zij deze cyberoefening ervaren?

ISIDOOR in de praktijk: Dunea24 december 2021 - Waterspiegel

Drinkwaterbedrijf Dunea deed voor de derde keer mee met ISIDOOR. Divisiemanager Bedrijfsvoering en Klant Wendy Kloeg vertelt hoe de oefening verliep en welke lessen zijn geleerd.

Waterspiegel 5: WGO Water, bestrijdingsmiddelen en alles over nitraat 23 december 2021 - Nieuwsbericht

Waterspiegel nummer 5 is uit. In deze laatste editie van het jaar een terugblik op het WGO Water waarin diverse Kamerleden minister Visser nadrukkelijk opriepen alles op alles te zetten om de doelen voor de waterkwaliteit te halen. Verder een mini-dossier over nitraat en de drinkwatervoorziening en onder meer aandacht voor bestrijdingsmiddelen, cybersecurity en innovatie.

Extra inzet van nieuw kabinet nodig voor drinkwater in de toekomst!23 december 2021 - Standpunt

Het nieuwe coalitieakkoord toont ambitie op het vlak van beschikbaarheid van zoetwater, van ruimtelijke planvorming gestuurd door water, en van waterkwaliteit.

Vewin: coalitieakkoord goed vertrekpunt voor Nationaal Waterakkoord16 december 2021 - Nieuwsbericht

Het nieuwe coalitieakkoord toont ambitie op het vlak van beschikbaarheid van zoetwater, van ruimtelijke planvorming gestuurd door water, en van waterkwaliteit. Vewin vindt dit een goede basis voor verdere uitwerking in een Nationaal Waterakkoord. Die uitwerking is urgent voor de drinkwatersector.

Vewin: aanpak verbeteren waterkwaliteit kan niet wachten op nieuw kabinet22 september 2021 - Nieuwsbericht

Gisteren, op Prinsjesdag 2021 presenteerde het demissionaire kabinet een beleidsarme begroting. Dat is begrijpelijk, maar niet alles kan wachten op de vorming van een nieuw kabinet. Binnenkort moeten de plannen voor de komende vijf jaar voor de verbetering van de waterkwaliteit worden afgerond en ingediend in Brussel. Vewin wijst er daarom op dat er geen tijd te verliezen is en er op korte termijn actie nodig is.

Continu betrouwbaar drinkwater leveren: van vitaal belang20 juli 2021 - Standpunt

De continue levering van goed drinkwater moet optimaal geborgd zijn. In de publicatie 'Continu betrouwbaar drinkwater leveren, hoe doen we dat?' wordt uitgelegd hoe dit geregeld is.

1 | 2 | 3 | 4 | Volgende