Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Dit heeft 11 resultaten opgeleverd.

Europees Parlement wil drinkwaterbronnen beter beschermen tegen klimaatverandering18 december 2020 - Nieuwsbericht

​Het Europees Parlement (EP) heeft deze week een voor de drinkwatersector belangrijke resolutie over klimaatadaptie aangenomen. In de resolutie wordt gepleit voor het beter beschermen van drinkwaterbronnen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Prinsjesdag 2020: duurzame veiligstelling drinkwatervoorziening vraagt meer ambitie16 september 2020 - Nieuwsbericht

Op het vlak van water vormen waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit gezamenlijk de rode draad in de gisteren gepresenteerde Prinsjesdagstukken. Vewin is blij met de aandacht voor waterbeschikbaarheid. Belangrijk is dat Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de komende jaren 200 miljoen euro extra investeert in de aanpak van droogte en klimaatadaptatie.

Prinsjesdag 2019: In kabinetsplannen ontbreekt gevoel van urgentie voor kwaliteit en kwantiteit van drinkwaterbronnen18 september 2019 - Nieuwsbericht

Vewin is tevreden over het feit dat de kwaliteit en kwantiteit van de drinkwaterbronnen in de Rijksbegroting en plannen van het kabinet voor 2020 aandacht krijgen. Tegelijkertijd is Vewin teleurgesteld over het gebrek aan daadkracht om de problemen ook daadwerkelijk met urgentie aan te pakken.

Voorwoord - Inspelen op klimaatverandering - Waterspiegel 3 201820 september 2018 - Waterspiegel

Bij klimaatadaptatie gaat het om het inspelen op de grotere kans op wateroverlast, hitte stresstesten door gemeenten, die zijn afgesproken in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Overheden en drinkwaterbedrijven om de tafel over overstromingen - Waterspiegel 3 201820 september 2018 - Waterspiegel

Door klimaatverandering neemt de kans op hitte en droogte toe, maar ook op wateroverlast en overstromingen. Met het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie wil de overheid het proces van klimaatbestendig en waterrobuust maken van de leefomgeving versnellen. Hierbij zijn ook de drinkwaterbedrijven nauw betrokken.

Rijksbegroting: goede richting, meer concrete acties nodig voor waterkwaliteit19 september 2018 - Nieuwsbericht

Vewin ziet in de gisteren gepresenteerde Miljoenennota en rijksbegroting voor 2019 goede aanknopingspunten voor de drinkwatersector, maar er is meer ambitie nodig om ook in de toekomst kwaliteit, leveringszekerheid en betaalbaarheid van drinkwater te borgen.

Meerlaagse veiligheid in de drinkwaterpraktijk16 augustus 2018 - Nieuwsbericht

Het onderdeel Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (DBRA) van het Deltaprogramma 2015 geeft bijzondere aandacht aan nationale vitale en kwetsbare functies.

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie - meerlaagse veiligheid in de praktijk - Waterspiegel 2 201825 juni 2018 - Waterspiegel

Het onderdeel Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (DBRA) van het Deltaprogramma 2015 geeft bijzondere aandacht aan nationale vitale en kwetsbare functies. Hierin staat dat het Rijk ervoor zorgt dat nationale vitale en kwetsbare functies, waaronder de drinkwatervoorziening, uiterlijk in 2050 beter bestand zijn tegen overstromingen. Maar de vitale sectoren zelf zitten ook niet stil. Hoe bescherm je de drinkwatervoorziening tegen een overstroming?

Jaarverslag Vewin 2017: aandacht voor verbetering waterkwaliteit blijft urgent21 juni 2018 - Nieuwsbericht

Uit het Vewin-jaarverslag over 2017 blijkt de kwaliteit van drinkwaterbronnen steeds meer in de belangstelling staat. Ook in het afgelopen jaar hebben de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven grote inspanningen verricht om de openbare drinkwatervoorziening 24/7 te garanderen, want schoon en betrouwbaar drinkwater is gewoon, maar niet vanzelfsprekend.

AO Water 21 juni 201722 mei 2017 - Standpunt

Het Position Paper voor het AO Water op 21 juni 2017 vraagt aandacht voor de volgende thema's: de Delta aanpak waterkwaliteit, mest, transparantie, geneesmiddelen, risico's van industriële lozingen em bodemverontreiniging.

1 | 2