Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Drones

Dit heeft 7 resultaten opgeleverd.

Rijksbegroting: goede richting, meer concrete acties nodig voor waterkwaliteit19 september 2018 - Nieuwsbericht

Vewin ziet in de gisteren gepresenteerde Miljoenennota en rijksbegroting voor 2019 goede aanknopingspunten voor de drinkwatersector, maar er is meer ambitie nodig om ook in de toekomst kwaliteit, leveringszekerheid en betaalbaarheid van drinkwater te borgen.

Jaarverslag Vewin 2017: aandacht voor verbetering waterkwaliteit blijft urgent21 juni 2018 - Nieuwsbericht

Uit het Vewin-jaarverslag over 2017 blijkt de kwaliteit van drinkwaterbronnen steeds meer in de belangstelling staat. Ook in het afgelopen jaar hebben de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven grote inspanningen verricht om de openbare drinkwatervoorziening 24/7 te garanderen, want schoon en betrouwbaar drinkwater is gewoon, maar niet vanzelfsprekend.

Cybersecuritywet13 maart 2018 - Standpunt

Behoud in het kader van de nationale veiligheid de in de Cybersecuritywet opgenomen bijzondere openbaarheidsregeling.

Bescherming drinkwatervoorziening tegen drones28 februari 2018 - Standpunt

Neem ter bescherming van de continuïteit van de drinkwatervoorziening in drone-regelgeving een verbod op voor anderen dan drinkwaterbedrijven en waterbeheerders, voor het vliegen met drones boven waterspaarbekkens, infiltratieplassen en -kanalen in duingebieden en onttrekkingspunten in Rijkswateren.

Achterspiegel - Geen drones boven open infrastructuur - Waterspiegel 5 201714 december 2017 - Waterspiegel

Drones vormen een risico voor de open infrastructuur voor de drinkwatervoorziening, zoals waterspaarbekkens, en infiltratieplassen en -kanalen in het duingebied. Met een drone kan schade worden toegebracht aan de drinkwatervoorziening, bijvoorbeeld door het moedwillig deponeren van nucleair, biologisch of chemisch materiaal. Maar ook per ongeluk, doordat een drone neerstort in kwetsbaar gebied, waar een lekkende accu grote schade aan de waterkwaliteit kan veroorzaken.

Risico’s voor drinkwatervoorziening - Geen drones boven open infrastructuur - Waterspiegel 4 201726 oktober 2017 - Waterspiegel

Omdat drones om verschillende redenen een risico kunnen vormen voor de drinkwatervoorziening, is dit een onwenselijke ontwikkeling Wat is er precies aan de hand?35 Waterspiegel

Bescherming drinkwatervoorziening tegen drones10 mei 2017 - Standpunt

Ter bescherming van de drinkwatervoorziening dient in drone-regelgeving voor anderen dan drinkwaterbedrijven en waterbeheerders een verbod te worden opgenomen voor het vliegen met drones boven waterspaarbekkens, infiltratieplassen en kanalen in duingebieden en onttrekkingspunten in rijkswateren.