Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Droogte

Dit heeft 80 resultaten opgeleverd.

Waterpoort over Toekomstbestendig (drink)waterbeheer8 november 2022 - Nieuwsbericht

Op 7 november vond alweer de derde Waterpoort plaats. Een bijeenkomst in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag waar de aanwezigen met elkaar in gesprek gingen over toekomstbestendig (drink)waterbeheer.

Waterbewust bouwen: wijziging Bouwbesluit en Drinkwaterbesluit24 augustus 2022 - Standpunt

Frequentere droge perioden en verminderd beschikbare drinkwaterbronnen maken bewuster drinkwatergebruik noodzakelijk. Verruiming van de mogelijkheden voor huishoudelijk gebruik van regenwater kan daaraan bijdragen.

Droogte: vooralsnog geen impact op de drinkwatervoorziening3 augustus 2022 - Nieuwsbericht

Zoals elk jaar houden Rijkswaterstaat, waterschappen, Vewin, provincies en betrokken ministeries de watertoestand sinds maart in de gaten. Sinds 13 juli 2022 is opgeschaald naar het niveau "dreigend watertekort" (niveau 1). Vanaf vandaag geldt een nationaal "feitelijk watertekort" (niveau 2).

‘Urgentie van waterinclusief denken bij ruimtelijke inrichting is hoog’19 juli 2022 - Nieuwsbericht

Jelle Hannema (bestuurslid Vewin en directievoorzitter Vitens) en Dirk-Siert Schoonman (lid van het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta) maken een jaar na het verschijnen van het gezamenlijke pleidooi ‘Water verbindt’ de balans op van deze oproep om water sturend te maken in de ruimtelijke ordening.

Watersector en berichtgeving over droogte en toenemend risico watertekort13 juli 2022 - Onderwerpnieuws

Tijdens een lange periode met weinig neerslag, kan de waterbeschikbaarheid in Nederland afnemen. Zo kan de waterstand op de grote rivieren Rijn en Maas lager zijn dan normaal, wat beperkingen kan geven voor de scheepvaart en het inlaten van oppervlaktewater naar verschillende gebieden. Op hoger gelegen delen van Nederland kunnen grondwaterstanden wegzakken en watergangen droogvallen.

Kamerlid Laura Bromet neemt opbrengsten dialoogtafels ‘Toekomst van ons drinkwater’ in ontvangst8 juni 2022 - Nieuwsbericht

​Goed drinkwater, 24x7 uit de kraan, het lijkt zo vanzelfsprekend maar de toekomst van ons drinkwater is niet zomaar zeker. Daarom vragen de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven samen met Vewin aandacht voor de Toekomst van ons drinkwater!

Dialoogtafel Zuid: Innovaties, de Maas en zoetwaterbeschikbaarheid 2 juni 2022 - Nieuwsbericht

Op 1 juni vond in het zuiden van het land de derde en tevens laatste dialoogtafel van de 'Toekomst van ons drinkwater' plaats. De directeuren van de drie drinkwaterbedrijven die in deze regio actief zijn, Brabant Water, WML en Evides, namen plaats aan de blauwe tafel.

Drinkwaterbedrijven in Nederland rollen blauwe loper uit voor de ‘Toekomst van ons drinkwater’12 mei 2022 - Nieuwsbericht

​​In heel Nederland is de blauwe loper uitgerold om aandacht te vragen voor de toekomst van ons drinkwater. Voldoende goed drinkwater in de toekomst is niet vanzelfsprekend door droogte, verzilting en een groeiende watervraag. Terwijl in Den Haag minister Harbers de blauwe loper uitrolde, deden de directeuren van alle tien de drinkwaterbedrijven hetzelfde in hun eigen gebied.

Drinkwaterbedrijven gaan dialoog aan over de ‘Toekomst van ons drinkwater’28 april 2022 - Nieuwsbericht

De vanzelfsprekendheid van goed drinkwater – nu en later – staat op het spel. De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen staan onder toenemende druk. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag. Vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens verslechtert de kwaliteit van de bronnen. Extra maatregelen zijn nodig om de tijdige beschikbaarheid van drinkwater voor alle nieuwe woningen die het kabinet wil bouwen, te kunnen garanderen.

Toekomst van ons drinkwater25 maart 2022 - Waterspiegel

Op woensdag 2 februari 2022 organiseerde Vewin in de Rode Olifant aan het Haagse Malieveld een online talkshow over de toekomst van ons drinkwater. Aan de hand van drie thema’s spraken Tweede Kamerleden en vertegenwoordigers van de drinkwatersector over de uitdagingen waar de drinkwaterbedrijven in de praktijk tegenaan lopen, over het kabinetsbeleid op deze gebieden en over noodzakelijke acties. Dit gebeurde aan de hand van drie thema’s: waterkwaliteit, waterkwantiteit en ‘Toekomst van ons drinkwater’.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Volgende