Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Green Deal

Dit heeft 8 resultaten opgeleverd.

Europese Commissie moet met zero pollution action plan echt werk maken van bronaanpak27 mei 2021 - Nieuwsbericht

De Europese Commissie heeft onlangs het zero pollution action plan gepresenteerd. Dit actieplan is een belangrijk onderdeel van de EU Green Deal. Met het masterplan de Green Deal wil de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal zijn.

Nieuwe EU Klimaatadaptatiestrategie sluit naadloos aan op pleidooi klimaatrobuust watersysteem10 maart 2021 - Nieuwsbericht

​ Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans heeft de nieuwe EU Klimaatadaptatiestrategie gepresenteerd, deze strategie is onderdeel van de EU Green Deal. Deze nieuwe EU strategie sluit naadloos aan bij het pleidooi van Vewin en de Unie van Waterschappen voor een nationale watertransitie en een klimaatrobuust watersysteem.

Green Deal biedt ook blauwe kansen19 mei 2020 - Waterspiegel

Op 11 december 2019 zijn door de Europese Commissie de plannen voor een Europese Green Deal gepresenteerd. De Green Deal kan gezien worden als een overkoepelend werkprogramma voor de komende vijf jaar op het gebied van klimaat en milieu. Eerste uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans draagt de hoofdverantwoordelijkheid voor de Green Deal. Hij schrijft in de inleiding ervan: ‘De urgentie is hoog, maar er zijn ook grote kansen.’ Onder het motto ‘het gaat niet snel genoeg, het moet sneller’ heeft de Europese Commissie een inhaalslag voor klimaat- en milieubeleid aangekondigd.

Drieluik verkiezingen: Europees Parlement16 maart 2020 - Waterspiegel

2019 was een echt verkiezingsjaar. In het vroege voorjaar de gecombineerde verkiezingen voor de Provinciale Staten en de besturen van de waterschappen en eind mei waren er Europese verkiezingen. In vorige edities van Waterspiegel bekeken we het belang van de waterschappen en van de provincies voor de drinkwatersector. Deze keer aandacht voor die andere belangrijke beleidsmaker: Brussel.

Europese Green Deal27 februari 2020 - Standpunt

Maak de bescherming van drinkwaterbronnen bij de uitwerking van de Green Deal concreet en zorg voor betere implementatie van, en afstemming met bestaande EU-wetgeving.

Europese Commissie: doelen Kaderrichtlijn Water nog niet in zicht; betere implementatie nodig8 januari 2020 - Nieuwsbericht

De Europese Commissie heeft onlangs de uitkomsten van de evaluatie (de 'fitness check') van de Kaderrichtlijn Water (KRW) gepresenteerd. Hierbij zijn ook de bijbehorende dochterrichtlijnen zoals de Prioritaire Stoffenrichtlijn en de Grondwaterrichtlijn tegen het licht gehouden. De Commissie concludeert dat de KRW een cruciaal instrument is om de waterkwaliteit in Europa te verbeteren en dat hij/zij/het 'fit for purpose' is.

Green Deal Europese Commissie biedt kansen voor waterkwaliteit 12 december 2019 - Nieuwsbericht

Op 11 december hebben Ursula Von der Leyen (voorzitter) en Frans Timmermans (vice-voorzitter) namens de Europese Commissie in Brussel in grote lijnen hun plannen voor de Europese Green Deal gepresenteerd.

Vewin roept op drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen gewasbeschermingsmiddelen 6 juni 2019 - Nieuwsbericht

​Op 6 juni debatteert de Tweede Kamer over gewasbeschermingsmiddelen in een Algemeen Overleg (AO). Gewasbeschermingsmiddelen bedreigen de kwaliteit van de bronnen van drinkwater; grond- en oppervlaktewater. Resten van gewasbeschermingsmiddelen komen in normoverschrijdende concentraties voor in bronnen voor drinkwater. Vewin vraagt om meer duidelijkheid over de stappen die genomen worden om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst (GGDO) daadwerkelijk te halen.