Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Industriële lozingen

Dit heeft 145 resultaten opgeleverd.

Milieuraad maart 2023: Herziening richtlijnen Industriële Emissies, Stedelijk Afvalwater, Prioritaire stoffen, Grondwater en Kaderrichtlijn Water3 maart 2023 - Standpunt

Vewin wil dat Nederland zich hard maakt voor strenge normen en betere regulering van lozingen in de Europese Milieuraad

Goede eerste stap: Europees chemicaliën-agentschap publiceert vergaande PFAS-restrictie7 februari 2023 - Nieuwsbericht

Op 7 februari publiceerde ECHA, het Europees chemicaliën-agentschap, een restrictievoorstel voor een vergaand verbod van PFAS. Eerder diende Nederland samen met Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen dit voorstel in. Het voorstel is een belangrijke stap in het proces naar een Europees verbod op PFAS.

Commissiedebat PFAS en gezondheid: Tweede Kamer vraagt naar overzicht PFAS-lozingen3 februari 2023 - Nieuwsbericht

Op 2 februari debatteerde de Tweede Kamer over PFAS en de gezondheidseffecten, een stofgroep die internationaal problemen veroorzaakt in het milieu. Vanuit het kabinet waren aanwezig minister Mark Harbers, staatssecretaris Vivianne Heijnen (beiden IenW) en minister Ernst Kuipers (VWS). Alle aanwezige fracties vroegen naar een overzicht van PFAS-lozingen.

Onderzoek onderstreept noodzaak strengere aanpak PFAS-lozingen in Nederland31 januari 2023 - Nieuwsbericht

Een nieuwe analyse van KWR Water Research Institute van PFAS-concentraties in de Maas toont volgens Vewin de noodzaak aan om juist ook binnen Nederland PFAS-lozingen drastisch terug te dringen. Zo kan de blootstelling aan PFAS via voedsel en drinkwater verminderd worden. Vewin pleit al jaren voor een verbod op uitstoot van PFAS, omdat dit het hele milieu inclusief drinkwaterbronnen vervuilt en de stoffen nauwelijks afbreken. PFAS horen niet thuis in het milieu.

Commissiedebat PFAS en gezondheidseffecten 18 januari 2023 - Standpunt

Vewin pleit voor Europees totaalverbod voor PFAS en een ambitieuze Nederlandse inzet om komend jaar zowel Europees en nationaal bronmaatregelen te realiseren.

Chemische stoffen beleid en aanpak Zeer Zorgwekkende Stoffen18 januari 2023 - Standpunt

Aanpak lozingen van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) ter bescherming bronnen drinkwater wordt steeds urgenter. Lozingen moeten beter in beeld en vooral: beter gereguleerd.

EU Herziening Richtlijn Stedelijk Afvalwater16 januari 2023 - Standpunt

Vewin ondersteunt de herziening op de Richtlijn Stedelijk Afvalwater die bijdraagt aan de bescherming van de bronnen voor drinkwater.

Europese Commissie zet stap om drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen chemische stoffen 22 december 2022 - Nieuwsbericht

De Europese Commissie heeft op 19 december een voorstel gepubliceerd voor een herziene verordening voor het classificeren, etiketteren en verpakken van chemische stoffen. Nieuw is de toevoeging van de groep stoffen die Persistent, Mobiel en Toxisch zijn (zoals PFAS). Vewin is blij met dit voorstel omdat het een belangrijke stap is om de toelating en het gebruik van schadelijke stoffen te beperken en zo kan bijdragen aan het beter beschermen van drinkwaterbronnen.

Masterclass voor Tweede Kamerleden over de Kaderrichtlijn Water15 november 2022 - Nieuwsbericht

Op 9 november jl. organiseerden Natuurmonumenten, Natuur & Milieu en Vewin een masterclass voor Tweede Kamerleden en fractiemedewerkers over de Kaderrichtlijn Water. Aanleiding voor de Masterclass is het Wetgevingsoverleg Water op 21 november, waar de Tweede Kamerleden met minister Harbers (IenW) zullen spreken. Een onderwerp dat bij waterbeleid hoog op de agenda staat is het bijtijds halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Immers, de deadline van 2027 is behoorlijk dichtbij.

Stoffenlijsten Grondwaterrichtlijn en Richtlijn Prioritaire Stoffen31 oktober 2022 - Standpunt

Steun het voorstel om medicijnresten, pesticiden en PFAS stoffen op te nemen bij de herziening van de lijsten van verontreinigende stoffen voor grond- en oppervlaktewater.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Volgende