Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Informatiebeveiliging

Dit heeft 12 resultaten opgeleverd.

Continu betrouwbaar drinkwater leveren: van vitaal belang20 juli 2021 - Standpunt

De continue levering van goed drinkwater moet optimaal geborgd zijn. In de publicatie 'Continu betrouwbaar drinkwater leveren, hoe doen we dat?' wordt uitgelegd hoe dit geregeld is.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid: ‘Oefenen, oefenen en nog eens oefenen!’25 september 2020 - Waterspiegel

Als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid is Pieter-Jaap Aalbersberg sinds 1 februari 2019 verantwoordelijk voor onder andere cybersecurity. Omdat dit onderwerp hoog op de agenda staat bij de drinkwaterbedrijven, stellen wij hem enkele vragen over de weerbaarheid van de vitale sectoren en de toenemende digitale dreigingen voor de drinkwatersector. ‘Vooral oefenen is essentieel.’

Publicatie: Hoe leveren we continu betrouwbaar drinkwater? 23 oktober 2019 - Nieuwsbericht

Vewin brengt in samenwerking met de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven de publicatie 'Continu betrouwbaar drinkwater leveren, hoe doen we dat?'. Hierin staat uitgelegd hoe het leveren van drinkwater als primaire levensbehoefte in Nederland is georganiseerd, onder normale omstandigheden, maar ook in crisissituaties.

Column Dragan Savic - directeur KWR Op weg naar de ‘Digital Water Future’ - Waterspiegel 1 201922 maart 2019 - Waterspiegel

De inspanningen van de watersector om te zorgen dat er bij de consument schoon drinkwater uit de kraan komt, dat waterbronnen vrij van verontreiniging worden gehouden en verspilling wordt tegengegaan, zijn een prestatie van formaat. Zeker wanneer we bedenken dat de sector opereert in een uitermate complexe, variabele en onzekere omgeving. Deze omgeving kenmerkt zich met name door de versnelling van technologische innovatie en de daarbij behorende uitdagingen en kansen.

Actualisering maakt Bestuursakkoord Water toekomstbestendig31 oktober 2018 - Nieuwsbericht

Vandaag zijn de aanvullende afspraken op het Bestuursakkoord Water (BAW) gepresenteerd, hiermee krijgt het succesvolle samenwerkingsverband een vervolg.

ISIDOOR II - Operationele cyberoefening publieke en private sector - Waterspiegel 5-201714 december 2017 - Waterspiegel

De private én publieke deelnemers kwamen uit verschillende sectoren zoals energiedistributie, drinkwater, nucleair, keren en beheren van oppervlaktewater, chemie, telecom en de

Consultatieronde van start - De Cybersecuritywet komt eraan - Waterspiegel 4 201726 oktober 2017 - Waterspiegel

Vanaf medio 2018 krijgt Nederland één overkoepelende Cybersecuritywet. Bedrijven in de vitale infrastructuur, waaronder de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven, krijgen hiermee onder meer een zorgplicht voor de beveiliging van hun netwerk- en informatiesysteem.

Wetsvoorstel gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity18 oktober 2016 - Standpunt

Behoud conform het wetsvoorstel de heldere rol van het NCSC, namelijk het bieden van hulp en bijstand bij ICT-inbreuken. Toezicht ligt elders.

Initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid31 maart 2016 - Standpunt

Vewin pleit voor verruiming van de absolute uitzonderingsgrond ‘Veiligheid van de Staat’ met ‘Veiligheid van de vitale infrastructuur’ zodat kwetsbare informatie en daarmee de veiligheidsbelangen van vitale sectoren goed beschermd zijn.

1 | 2 | Volgende