Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Kaderrichtlijn Water / KRW

Dit heeft 250 resultaten opgeleverd.

Waterspiegel 3: kwaliteit water en bodem en drinkwater voor bedrijven28 september 2023 - Nieuwsbericht

De derde editie van de Waterspiegel van 2023 is uit. In dit nummer aandacht voor de noodzaak van het verbeteren van de waterkwaliteit, het belang van een gezonde bodem en het leveren van drinkwater aan bedrijven. In de serie over de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen leest u over de situatie in Drenthe en Zeeland.

Prinsjesdag 2023: meer ambitie nodig voor veiligstellen drinkwatervoorziening20 september 2023 - Nieuwsbericht

De plannen van het demissionaire kabinet die gepresenteerd werden op Prinsjesdag 2023 bevatten geen nieuwe ambities of plannen rondom beschikbaarheid, benutbaarheid of kwaliteit van drinkwaterbronnen. Om de drinkwatervoorziening veilig te stellen en te zorgen voor voldoende en goed water voor het maken van drinkwater, is echter snel actie nodig van overheden.

Kamerleden stellen bezorgd vragen over halen doelen Kaderrichtlijn Water15 september 2023 - Nieuwsbericht

De Tweede Kamer heeft meer dan 70 vragen gesteld aan de minister van IenW over de Kaderrichtlijn Water (KRW). De Kamervragen gaan specifiek over de kabinetsreactie op het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over de KRW en over de nadere invulling van het KRW Impulsprogramma.

Europees Parlement steunt herziening lijsten van verontreinigende stoffen14 september 2023 - Nieuwsbericht

Op 12 september is in het Europees Parlement steun uitgesproken voor de herziening van de lijsten van verontreinigende stoffen voor grond- en oppervlaktewater. Voorgesteld is om een selectie van PFAS stoffen, pesticiden en nieuwe medicijnresten op te nemen in deze stoffenlijsten.

Kabinetsreactie Rli-advies over KRW en invulling van KRW-impulsprogramma: niet controversieel8 september 2023 - Nieuwsbericht

Het kabinet Rutte IV is sinds de val op 7 juli demissionair. Dossiers die de Tweede Kamer 'controversieel' verklaart, schuiven daarom door naar een volgende regering. De vaste Commissie Infrastructuur en Waterstaat heeft op 7 september de kabinetsreactie op het Rli-advies over de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de nadere invulling van het KRW-impulsprogramma niet-controversieel verklaard.

Inzet Vewin verkiezingsprogramma’s Tweede Kamer 202331 juli 2023 - Standpunt

Welke punten zijn belangrijk om mee te nemen in de verkiezingsprogramma’s? Vewin heeft de belangrijkste programmapunten voor de toekomst van ons drinkwater geformuleerd.

‘Overheid heeft zorgplicht voor voldoende drinkwater voor bedrijven’20 juli 2023 - Nieuwsbericht

Voorzitter VNO-NCW Ingrid Thijssen over de veranderende interpretatie van de leveringsplicht aan zakelijke klanten en het tijdig halen van de KRW-doelen.

Val kabinet: zekerstellen toekomst drinkwatervoorziening duldt geen uitstel14 juli 2023 - Nieuwsbericht

Nu het kabinet demissionair is moet met volle kracht wordt doorgewerkt aan het veiligstellen van de toekomst van ons drinkwater. Dit stelt Peter van der Velden, voorzitter van Vewin.

Tweeminutendebat Water7 juli 2023 - Nieuwsbericht

Op 6 juli vond het Tweeminutendebat Water plaats. De Tweede Kamerleden vroegen daarbij ook aandacht voor (drink)water en dienden diverse moties in met een relatie met drinkwater.

Zomereditie Waterspiegel: Waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en drinkwater voor bedrijven29 juni 2023 - Nieuwsbericht

De zomereditie van de Waterspiegel is uit! In het hoofdartikel staat de waterbehoefte van bedrijven in Nederland centraal, met een interview met Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. Ook leest u over waterbeschikbaarheid in Nederland.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Volgende