Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Klimaatverandering

Dit heeft 6 resultaten opgeleverd.

Waterbewust bouwen: wijziging Bouwbesluit en Drinkwaterbesluit24 augustus 2022 - Standpunt

Frequentere droge perioden en verminderd beschikbare drinkwaterbronnen maken bewuster drinkwatergebruik noodzakelijk. Verruiming van de mogelijkheden voor huishoudelijk gebruik van regenwater kan daaraan bijdragen.

‘Samen werken aan een klimaatrobuust watersysteem’8 april 2021 - Waterspiegel

De uitdagingen op het gebied van de beschikbaarheid en de kwaliteit van water worden steeds groter. De waterschappen en drinkwaterbedrijven doen samen een dringend appel op de politiek om water bovenaan de agenda te plaatsen, als leidend principe bij ruimtelijke ordening en inrichting van stedelijke en landelijke gebieden. De voorzitter van de Unie van Waterschappen, Rogier van der Sande, en de voorzitter van Vewin, Peter van der Velden, leggen uit waarom het wat hen betreft vijf vóór twaalf is.

‘Water verbindt’: pleidooi voor watertransitie8 april 2021 - Waterspiegel

Het komende kabinet staat voor enorme uitdagingen op het gebied van o.a. de energietransitie, woningopgave, ruimtelijke ordening, stikstof, waterkwaliteit, natuur en klimaat (de coronacrisis daargelaten). Er zal een brede transitie plaatsvinden waar water integraal deel van uitmaakt.

Waterdebat: schouders onder schoonwaterakkoord8 april 2021 - Waterspiegel

Vewin en de Unie van Waterschappen organiseerden in aanloop naar de aankomende Tweede Kamerverkiezingen op dinsdag 9 februari het Waterdebat. De organisatoren kunnen terugkijken op een levendig debat, waar het grote belang van water door alle deelnemers onderschreven werd. In twee rondes debatteerden acht (kandidaat-)Kamerleden met elkaar en met een aantal vertegenwoordigers vanuit natuur, industrie en landbouw over watergerelateerde stellingen. Hoewel het op het eerste gezicht soms leek alsof iedereen het met elkaar eens was, zorgde gespreksleider Maarten Bouwhuis voor voldoende prikkelende vragen om tot een echt debat te komen.

Maurice Middendorp - ‘Deze zomer is echt een wake-up call’ - Waterspiegel 3 201820 september 2018 - Waterspiegel

Het weer is iets anders dan het klimaat, maar de tendens is duidelijk: we hebben te maken met meer extremen door opwarming van de aarde. Hoe zat dat ook alweer precies in elkaar, klimatologisch gezien? Meteoroloog Maurice Middendorp MSc. schetst de grote lijnen van de klimaatverandering en de gevolgen voor Nederland.

Nieuwe voorzitter Vewin; ‘Werken aan schone bronnen’ - Waterspiegel 2 201825 juni 2018 - Waterspiegel

Per 1 januari 2018 is Peter van der Velden Cees Veerman opgevolgd als voorzitter van Vewin. Na een periode van wederzijdse kennismaking is hij inmiddels samen met alle drinkwaterbedrijven begonnen aan een Strategische Agenda voor de komende jaren. Hij benadrukt dat dit niet alleen een theoretische exercitie is, maar dat de drinkwatersector ook echt de handen uit de mouwen wil steken.