Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Kustpact

Dit heeft 13 resultaten opgeleverd.

Drinkwater nationaal belang in Kustpact en Nationale Omgevingsvisie17 juli 2018 - Nieuwsbericht

Op 5 juli informeerde minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer over de voortgang van het Kustpact. Dat deed zij mede namens minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en de kustpactpartners, waaronder de drinkwatersector.

NOVI - Nationale Omgevingsvisie - Waterspiegel 2 201825 juni 2018 - Waterspiegel

In de Omgevingswet is bepaald dat het Rijk, provincies en gemeenten ieder afzonderlijk een omgevingsvisie maken: een strategische langetermijnvisie voor de gehele fysieke leefomgeving. Zo’n visie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Een belangrijk onderwerp voor de drinkwatervoorziening dus. Vewin is daarom ook verheugd dat de minister de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zal opnemen als nationaal belang.

AO Ruimtelijke Ordening 18 januari 20189 januari 2018 - Standpunt

In de Nationale Omgevingsvisie is het essentieel om het nationale belang van openbare drinkwatervoorziening en de noodzaak tot waterkwaliteitsverbetering op te nemen.

Blijvende aandacht voor drinkwatervoorziening nodig bij ontwikkelingen kust6 oktober 2017 - Nieuwsbericht

Gisteren vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over het Kustpact. Leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu spraken met vertegenwoordigers van de drinkwatersector, gemeenten, provincies, waterschappen, de recreatiesector en natuurorganisaties.

Kustpact is belangrijk voor bescherming drinkwatervoorziening5 oktober 2017 - Nieuwsbericht

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over het Kustpact. Vewin is door de leden van de commissie voor Infrastructuur en Milieu uitgenodigd om deel te nemen aan een rondetafelgesprek, samen met andere ondertekenaars van het kustpact en experts en belanghebbenden.

Kustpact3 oktober 2017 - Standpunt

Behoud de randvoorwaardelijkheid van drinkwatervoorziening en natuur bij ruimtelijk-economische ontwikkelingen in het kustgebied/ Kustpact.

Kustpact; bescherming drinkwatervoorziening en natuur - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

ondertekenden provincies, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, recreatieondernemers en de drinkwaterbedrijven Dunea, Evides Waterbedrijf, PWN, Vitens en Waternet het

Kustpact: bescherming drinkwatervoorziening en natuur21 februari 2017 - Nieuwsbericht

Het Kustpact is op 21 februari ondertekend door provincies, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, recreatieondernemers en de drinkwaterbedrijven Dunea, Evides Waterbedrijf, PWN, Vitens en Waternet. Bij elkaar staan er handtekeningen van bijna 60 partijen onder het Kustpact.

1 | 2 | Volgende