Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Microplastics

Dit heeft 14 resultaten opgeleverd.

Mini-dossier Waterkwaliteit: provincies - Werken aan het halen van de KRW-doelen19 oktober 2021 - Waterspiegel

Op het gebied van waterkwaliteit blijven de provincies werken aan het behalen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027. De grootste uitdagingen zijn de meststoffen en resten van gewasbeschermingsmiddelen, afkomstig vanuit de landbouw. Maar de waterkwaliteit van het oppervlakte- en grondwater kent ook nieuwe(re) uitdagingen, zoals opkomende stoffen, PFAS, microplastics en medicijnresten.

Concrete afspraken verbetering waterkwaliteit Rijn19 mei 2020 - Waterspiegel

Op 13 februari spraken de landen in het stroomgebied van de Rijn tijdens de Rijnministersconferentie af dat de waterkwaliteit van die rivier moet verbeteren en de lozing van microverontreinigingen (bestrijdingsmiddelen, industriële stoffen en medicijnresten) met 30% moet worden teruggedrongen. Als vertegenwoordiger van de drinkwaterbedrijven die de Rijn als bron gebruiken, is de directeur van RIWA-Rijn, Gerard Stroomberg, blij met dit resultaat. ‘Want de drinkwaterbedrijven moeten de laatste jaren steeds meer inspanningen verrichten om schoon en gezond drinkwater te maken – en dat kan en moet écht anders!’

Is de Richtlijn Stedelijk Afvalwater nog steeds actueel? Zoeken naar win-winsituaties19 mei 2020 - Waterspiegel

De Europese Commissie concludeert in haar evaluatierapport dat de Richtlijn Stedelijk Afvalwater te oud is om adequaat nieuwe zorgen het hoofd te kunnen bieden, zoals de vervuiling van waterlichamen door medicijnresten, industriële stoffen en microplastics in afvalwater.

​​Vewin: Rli-advies over gevaarlijke stoffen verdient serieuze opvolging30 maart 2020 - Nieuwsbericht

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft op 11 maart zijn advies 'Greep op gevaarlijke stoffen' aangeboden aan de minister voor Milieu en Wonen. De Raad constateert dat ondanks het huidige beleid de verspreiding van schadelijke stoffen onvoldoende afneemt en het risico op gelijktijdige blootstelling aan een breed scala aan stoffen toeneemt.

Rli-advies aan minister IenW ‘Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen in de leefomgeving’16 maart 2020 - Waterspiegel

Op woensdag 11 maart 2020 presenteerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ aan de minister voor Milieu en Wonen (IenW), Stientje van Veldhoven. Het rapport bevat 10 aanbevelingen aan de overheid. Maar de belangrijkste boodschap is volgens raadslid Co Verdaas toch wel: ‘Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving is een taak waar overheden, bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen gezamenlijk aan moeten werken.’

Column Marleen van Rijswick: Van plastic walvis tot pyrazool: de kunst van communicatie, framing en propaganda 13 december 2019 - Waterspiegel

Iedere organisatie van zekere omvang heeft tegenwoordig wel een communicatie- of prafdeling. Propaganda-medewerkers zogezegd. Dat geldt zowel voor de ‘(drink)waterwereld’, als voor de wetenschap. De bedoeling is dat deze medewerkers de resultaten, verdiensten of successen van de organisatie onder de aandacht brengen, wijzen op actuele ontwikkelingen, een standpunt van de organisatie onder de aandacht brengen of aandacht vragen voor een maatschappelijk onderwerp of probleem dat voor hen van belang is. Ook andere medewerkers en bestuurders laten van zich horen; in rapporten, artikelen, via social media of door met ‘groot materieel’ hun belangen of mening voor het voetlicht te brengen. Ik doe daar zelf ook aan mee, zelfs aan dat grote materieel inzetten.

Green Deal Europese Commissie biedt kansen voor waterkwaliteit 12 december 2019 - Nieuwsbericht

Op 11 december hebben Ursula Von der Leyen (voorzitter) en Frans Timmermans (vice-voorzitter) namens de Europese Commissie in Brussel in grote lijnen hun plannen voor de Europese Green Deal gepresenteerd.

WGO Water 11 november 201929 oktober 2019 - Standpunt

Geef in de komende KRW-planvorming prioriteit aan de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen, met regie door de Minister van IenW op ambitie en maatregelen.

De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland12 september 2019 - Standpunt

Vewin vraagt in de komende KRW-planvorming prioriteit aan de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen, en bestuurlijke afspraken met concrete maatregelen voor de waterkwaliteit.

Kwaliteit van bronnen voor drinkwater steeds meer onder druk12 september 2019 - Persbericht

Het is twee voor twaalf voor de Nederlandse drinkwaterbronnen. Onderzoekers van KWR hebben een samenvattend overzicht opgesteld van beschikbare informatie over de toestand van de bronnen en deze studie levert een zorgelijk beeld op.

1 | 2 | Volgende