Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Nationaal Waterplan

Dit heeft 6 resultaten opgeleverd.

Vewin maakt na 100 dagen Rutte-IV de drinkwaterbalans op20 april 2022 - Nieuwsbericht

Op 10 januari 2022 ging het kabinet Rutte IV met VVD, D66, CDA en de CU van start. Vewin verwelkomde toen de ambitie in het coalitieakkoord op het vlak van beschikbaarheid van zoet water, van ruimtelijke planvorming gestuurd door water en op het terrein van waterkwaliteit. Nu, op 20 april is het kabinet 100 dagen op stoom. Tijd voor een tussenbalans. Wat is er na 100 dagen Rutte IV al bereikt op het gebied van drinkwater?

WGO Water 22 november 202129 oktober 2021 - Standpunt

Maak inzichtelijk welk maatregelenpakket nodig is om de KRW doelen voor de bronnen voor drinkwaterproductie te halen.

Wetgevingsoverleg Water: 'nu of nooit' voor halen doelen Kaderrichtlijn Water8 november 2019 - Nieuwsbericht

Op maandag 11 november vindt het Wetgevingsoverleg Water (WGO) plaats in de Tweede Kamer, waar onder andere waterkwaliteit hoog op de agenda staat. Voor drinkwater is het jaar 2020 'nu of nooit' voor de waterkwaliteit. In dit cruciale jaar worden namelijk de plannen gemaakt om in de laatste planperiode van de KRW (2022-2027) de doelen van deze richtlijn te halen.

AO Water 21 juni 201722 mei 2017 - Standpunt

Het Position Paper voor het AO Water op 21 juni 2017 vraagt aandacht voor de volgende thema's: de Delta aanpak waterkwaliteit, mest, transparantie, geneesmiddelen, risico's van industriële lozingen em bodemverontreiniging.

AMvB's Omgevingswet28 februari 2017 - Standpunt

In de AmvB’s van de Omgevingswet moet het drinkwaterbelang zowel wat betreft oppervlaktewater als grondwater versterkt worden bijlozingen en milieubelastende activiteiten.

Den Blanken; Bronbeleid verdient steviger positie in NWP - Waterspiegel 2 20153 juli 2015 - Waterspiegel

Blanken over het ontwerp Nationaal Waterplan: ‘Bronbeleid verdient steviger positie in NWP’ Elke zes jaar wordt het Nationaal Waterplan (NWP) herzien Hoe kijkt hij terug op de