Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Natura 2000

Dit heeft 5 resultaten opgeleverd.

Stikstofaanpak en projecten drinkwatersector17 februari 2023 - Standpunt

Zorg in de stikstofaanpak voor een aparte categorie voor drinkwaterinfrastructuur projecten om vergunningverlening vlot te trekken en de leveringszekerheid te waarborgen.

Stikstofproblematiek en uitvoeringsprojecten drinkwatersector 7 december 2020 - Standpunt

Borg in de gebiedsgerichte aanpak en in het Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering de voortgang van de uitvoering van cruciale drinkwaterprojecten.

Stikstof en drinkwater16 maart 2020 - Waterspiegel

Net als vrijwel iedereen in Nederland, hebben ook de drinkwaterbedrijven te maken met de stikstofproblematiek. Wel bijzonder is dat de drinkwatersector daarbij aan beide kanten van de problematiek opereert. Voor de natuurgebieden die de drinkwaterbedrijven beheren, zijn de strengere stikstofregels een zegen. Maar voor de noodzakelijke werkzaamheden aan het distributienet vormen ze juist een ernstige belemmering. Hoe gaan bedrijven zoals Dunea en Vitens hiermee om?

Stikstofproblematiek en de drinkwatersector 17 december 2019 - Standpunt

Stikstofemissies moeten flink verminderd worden om Natura2000 gebieden en drinkwaterbronnen te beschermen. Geef uitvoeringsprojecten met een relatie met de leveringszekerheid van drinkwater voorrang bij vergunningverlening.

Fitness Check Vogel- en Habitatrichtlijnen1 juli 2015 - Standpunt

Natura2000 draagt bij aan het beschermen van de natuurwaarde van onze bronnen en daardoor ook aan het behoud en de mogelijkheid tot gebruik van de bron voor de drinkwatervoorziening. Natuur vormt een goede bescherming voor de waterkwaliteit. Andersom is de drinkwatersector van belang voor de natuur.