Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Natuurbeleid

Dit heeft 15 resultaten opgeleverd.

Stikstofaanpak en projecten drinkwatersector17 februari 2023 - Standpunt

Zorg in de stikstofaanpak voor een aparte categorie voor drinkwaterinfrastructuur projecten om vergunningverlening vlot te trekken en de leveringszekerheid te waarborgen.

Stikstofproblematiek en de drinkwatersector 17 december 2019 - Standpunt

Stikstofemissies moeten flink verminderd worden om Natura2000 gebieden en drinkwaterbronnen te beschermen. Geef uitvoeringsprojecten met een relatie met de leveringszekerheid van drinkwater voorrang bij vergunningverlening.

Reactie Vewin op rapport Adviescollege Stikstofproblematiek 'Niet alles kan'26 september 2019 - Nieuwsbericht

Op 25 september heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes haar eerste advies uitgebracht met oplossingsrichtingen voor de aanpak van de stikstofproblematiek in Nederland.

Column Natuur en water: bondgenoten én lotgenoten…6 augustus 2019 - Nieuwsbericht

Natuur en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het merendeel van onze natuurgebieden is afhankelijk van grond- of oppervlaktewater. Van de beschikbaarheid daarvan én van de kwaliteit.

Tweede Kamer vraagt naar concrete uitwerking drinkwaterbelang in NOVI8 november 2018 - Nieuwsbericht

De Tweede Kamer heeft aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken feitelijke vragen gesteld over het onlangs gepubliceerde Kabinetsperspectief Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De lijst telt meer dan honderd vragen, waaronder een heel aantal over onderwerpen die voor de drinkwatersector van belang zijn.

Vewin pleit in Tweede Kamer voor verblauwing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid16 oktober 2018 - Nieuwsbericht

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet bijdragen aan het halen van de Europese waterkwaliteitsdoelen uit de Kaderrichtlijn Water, want drinkwaterbronnen staan onder druk door stoffen afkomstig uit de landbouw, zoals nitraten en gewasbeschermingsmiddelen.

Rapport Planbureau onderstreept noodzaak extra inzet voor waterkwaliteit26 september 2018 - Nieuwsbericht

Met het voorgenomen beleid, waaronder de Kaderrichtlijn Water (KRW), het mest- en het gewasbeschermingsbeleid, zullen in de meeste wateren niet alle KRW-doelen voor 2027 worden gehaald.

Nieuwe waterheffingen dragen onvoldoende bij aan betere waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid10 september 2018 - Nieuwsbericht

Vewin vindt dat de voorstellen voor een nieuw belastingstelsel van de Unie van Waterschappen (UvW) niet voldoende bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid.

Educatie over water én natuur 9 augustus 2018 - Nieuwsbericht

Spelenderwijs leren over duin en water in een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Dat biedt Dunea de basisscholen in haar leveringsgebied. Kinderen gaan op ontdekkingstocht en leren van alles over de waterwinning én de natuur in duingebied Meijendel bij Wassenaar.

Jaarverslag Vewin 2017: aandacht voor verbetering waterkwaliteit blijft urgent21 juni 2018 - Nieuwsbericht

Uit het Vewin-jaarverslag over 2017 blijkt de kwaliteit van drinkwaterbronnen steeds meer in de belangstelling staat. Ook in het afgelopen jaar hebben de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven grote inspanningen verricht om de openbare drinkwatervoorziening 24/7 te garanderen, want schoon en betrouwbaar drinkwater is gewoon, maar niet vanzelfsprekend.

1 | 2 | Volgende