Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Ordening van de ondiepe ondergrond

Dit heeft 18 resultaten opgeleverd.

Impact van warmtenetten en energietransitie op drinkwater in het leidingnet4 augustus 2022 - Nieuwsbericht

Aanleg van een warmtenet is voor gemeenten en provincies een duurzame oplossing in de energietransitie. Er komen er steeds meer leidingen en kabels in de ondergrond vlakbij de drinkwaterleidingen te liggen die warmte uitstralen. Dat heeft nadelige effecten op het drinkwater in het leidingnet.

CD Klimaatakkoord gebouwde omgeving, 6 april 20225 april 2022 - Standpunt

Aanleg van warmtenetten voor de warmtetransitie vereist oplossingen voor het ruimtevraagstuk voor kabels en leidingen en beleidskaders om opwarming van drinkwater te voorkomen.

Duurzame veiligstelling van drinkwaterbronnen en -infrastructuur 2 september 2021 - Nieuwsbericht

Voor de duurzame veiligstelling van de productie, kwaliteit en levering van drinkwater is meer aandacht nodig voor de ruimtelijke bescherming van de huidige en toekomstige drinkwatervoorziening, onder andere door het veiligstellen van de drinkwaterinfrastructuur in het stelsel van het omgevingsrecht. Roelof Kruize, algemeen directeur van het Amsterdamse waterbedrijf Waternet, vertelt over de uitdagingen van het managen van een leidingstelsel in stedelijk gebied.

Het belang van Europese richtlijnen en wetgeving7 juni 2021 - Waterspiegel

Jan Peter van der Hoek is als directeur Innovatie van Waternet en hoogleraar Drinkwatervoorziening aan de TU Delft helemaal thuis in de wereld van risicomanagement op het gebied van drinkwater. Hij vertelt over het belang van Europese richtlijnen en wetgeving voor de Nederlandse drinkwatervoorziening.

Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI)13 mei 2020 - Standpunt

Laat de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening concreet doorwerken in de NOVI en omgevingsvisies. Daarnaast moet waterbeschikbaarheid leidend zijn bij de ruimtelijke inrichting.

column Steven Adriaansen - Waterspiegel 4 201930 september 2019 - Waterspiegel

In elke Waterspiegel vragen wij een columnist zijn of haar visie te geven op een actueel thema. Deze keer is dat Steven Adriaansen.

Drinkwatersector wil actief bijdragen aan implementatie Klimaatakkoord5 juli 2019 - Nieuwsbericht

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft onlangs het Klimaatakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. Ook voor de drinkwatersector is het Klimaatakkoord belangrijk. Het duurzaam leveren van drinkwater van hoge en onbesproken kwaliteit hangt meer en meer samen met andere maatschappelijke opgaven. De drinkwatersector wil vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en kennis en kunde een actieve bijdrage leveren aan de transities en opgaven van deze tijd, zoals het halen van de klimaatdoelen.

Betere coördinatie en meer transparantie nodig bij inrichten ondiepe ondergrond 28 maart 2019 - Nieuwsbericht

Het is druk in de Nederlandse ondergrond. De energietransitie, maatregelen voor klimaatadaptatie, de uitrol van een nieuw telecomnetwerk voor 5G en diverse vervangingsopgaven doen daar nog een flinke schep bovenop.

Wereldwaterdag: Waterspiegel laat zien dat ook in Nederland nog veel te doen is22 maart 2019 - Nieuwsbericht

Vandaag op Wereldwaterdag verschijnt onze eerste Waterspiegel van 2019. Op deze dag wordt er wereldwijd stilgestaan bij het belang van voldoende en schoon (drink)water. Het drinkwater in Nederland is van zeer hoge kwaliteit, maar voor de bronnen geldt dat hier nog veel te doen is. Daarom in deze editie veel aandacht voor de waterkwaliteit van de bronnen.

De Grote kabel- en leidingchallenge - Waterspiegel 1 201922 maart 2019 - Waterspiegel

Het is druk in de Nederlandse ondergrond. De energietransitie, maatregelen voor klimaatadaptatie, de uitrol van een nieuw telecomnetwerk voor 5G en diverse vervangingsopgaven doen daar nog een flinke schep bovenop. Partijen zijn het erover eens: ‘Business as usual’ werkt niet meer. De drinkwatersector is hier – met 120.000 km aan leidingen in de grond – direct bij betrokken.

1 | 2 | Volgende