Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: PFAS

Dit heeft 47 resultaten opgeleverd.

Goede eerste stap: Europees chemicaliën-agentschap publiceert vergaande PFAS-restrictie7 februari 2023 - Nieuwsbericht

Op 7 februari publiceerde ECHA, het Europees chemicaliën-agentschap, een restrictievoorstel voor een vergaand verbod van PFAS. Eerder diende Nederland samen met Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen dit voorstel in. Het voorstel is een belangrijke stap in het proces naar een Europees verbod op PFAS.

Onderzoek onderstreept noodzaak strengere aanpak PFAS-lozingen in Nederland31 januari 2023 - Nieuwsbericht

Een nieuwe analyse van KWR Water Research Institute van PFAS-concentraties in de Maas toont volgens Vewin de noodzaak aan om juist ook binnen Nederland PFAS-lozingen drastisch terug te dringen. Zo kan de blootstelling aan PFAS via voedsel en drinkwater verminderd worden. Vewin pleit al jaren voor een verbod op uitstoot van PFAS, omdat dit het hele milieu inclusief drinkwaterbronnen vervuilt en de stoffen nauwelijks afbreken. PFAS horen niet thuis in het milieu.

Commissiedebat PFAS en gezondheidseffecten 18 januari 2023 - Standpunt

Vewin pleit voor Europees totaalverbod voor PFAS en een ambitieuze Nederlandse inzet om komend jaar zowel Europees en nationaal bronmaatregelen te realiseren.

Chemische stoffen beleid en aanpak Zeer Zorgwekkende Stoffen18 januari 2023 - Standpunt

Aanpak lozingen van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) ter bescherming bronnen drinkwater wordt steeds urgenter. Lozingen moeten beter in beeld en vooral: beter gereguleerd.

‘We hebben geen andere keus dan onze samenlevingen te veranderen’6 januari 2023 - Nieuwsbericht

Oliver Loebel is secretaris-generaal van de Europese Federatie van Nationale Verenigingen op het gebied van Drinkwatervoorziening en Afvalwaterbehandeling (EurEau), waarvan Vewin lid is. EurEau, een vereniging zonder winstoogmerk, heeft een drievoudige missie: het bieden van een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring, het informeren van haar leden over de gang van zaken in Europa en het behartigen van hun belangen ten opzichte van de Europese Instellingen.

Europese Commissie zet stap om drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen chemische stoffen 22 december 2022 - Nieuwsbericht

De Europese Commissie heeft op 19 december een voorstel gepubliceerd voor een herziene verordening voor het classificeren, etiketteren en verpakken van chemische stoffen. Nieuw is de toevoeging van de groep stoffen die Persistent, Mobiel en Toxisch zijn (zoals PFAS). Vewin is blij met dit voorstel omdat het een belangrijke stap is om de toelating en het gebruik van schadelijke stoffen te beperken en zo kan bijdragen aan het beter beschermen van drinkwaterbronnen.

Veel aandacht voor drinkwater in WGO Water22 november 2022 - Nieuwsbericht

Op 21 november vond het Wetgevingsoverleg Water (WGO) plaats in de Tweede Kamer. Minister Harbers van IenW debatteerde met maar liefst twaalf fracties. Water blijkt een groot politiek issue te zijn.

Commissiedebat PFAS: bron-aanpak urgent en noodzakelijk28 oktober 2022 - Standpunt

Drinkwatersector pleit voor urgentie bij aanpak PFAS emissies en steunt brede RIVM onderzoek om de totaalinname van PFAS te verlagen.

Reactie op RIVM-rapport PFAS in Nederlands drinkwater19 oktober 2022 - Nieuwsbericht

Het Nederlands drinkwater voldoet aan de eisen vanuit de Europese Drinkwater Richtlijn voor PFAS, zo concludeert het RIVM-rapport dat de meetgegevens van de drinkwaterbedrijven tussen 2015 en 2021 evalueerde.

Europees Parlement en lidstaten sluiten belangrijk akkoord aanpak chemische stoffen en PFAS12 oktober 2022 - Nieuwsbericht

Het Europees Parlement heeft een belangrijke stap gezet in de aanpak van chemische stoffen. Dit gebeurde door in te stemmen met het onderhandelingsakkoord over het aanscherpen van de Persistent Organics Pollutants (POPs) verordening. De lidstaten en het Europees Parlement spelen een belangrijke rol in de herziening van alle wetgeving op het gebied van chemische stoffen en zij hebben de oorspronkelijke voorstellen van de Europese Commissie om tot aanscherping te komen afgezwakt.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Volgende