Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Prognose watervraag

Dit heeft 3 resultaten opgeleverd.

Prognose tot 2040: toename drinkwatergebruik19 september 2022 - Nieuwsbericht

Vewin publiceert vandaag het rapport ‘Prognoses drinkwatergebruik in Nederland tot en met 2040’. Volgens de ‘basisprognose’ zal het gebruik tot 2040 toenemen. De toekomstige groei is onder andere afhankelijk van de voorziene toename van het aantal inwoners en de mate van besparing.

Achteruitgang grondwaterkwaliteit met prioriteit aanpakken31 januari 2018 - Nieuwsbericht

Eind 2017 heeft de Adviescommissie Water (AcW) haar laatste advies uitgebracht. De AcW constateert dat de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater in Nederland onder druk staan en heeft hierover grote zorgen. Zij adviseert minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat hoge prioriteit te geven aan een goede bescherming van het grondwater.

Drinkwatergebruik in de toekomst - Regeren is vooruitzien - Waterspiegel 4 201726 oktober 2017 - Waterspiegel

Een goede prognose van de toekomstige drinkwaterbehoefte is onmisbaar als basis voor beleid. Daarom stelt Vewin periodiek een landelijke prognose op van het drinkwatergebruik. De drinkwaterbedrijven gebruiken deze nationale verwachting bij het opstellen van de vraagprognose voor het eigen distributiegebied.