Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Stikstofproblematiek

Dit heeft 4 resultaten opgeleverd.

Stikstofaanpak en projecten drinkwatersector17 februari 2023 - Standpunt

Zorg in de stikstofaanpak voor een aparte categorie voor drinkwaterinfrastructuur projecten om vergunningverlening vlot te trekken en de leveringszekerheid te waarborgen.

WGO Water: Tweede Kamer wil meer urgentie voor halen waterkwaliteitsdoelen in 202724 december 2021 - Waterspiegel

Op 22 november vond in de Tweede Kamer het Wetgevingsoverleg Water plaats. De aanwezige Kamerleden ruimden een prominente plaats in voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het niet halen van de KRW-doelen in 2027.

Stikstof; projecten drinkwatervoorziening moeten kunnen doorgaan8 april 2021 - Waterspiegel

De stikstofneerslag in Nederland moet verminderen om onze natuur te beschermen; ook de natuur in grondwaterbeschermingsgebieden rondom winningen voor drinkwaterproductie. De drinkwatersector zet zich in om een maximale bijdrage te leveren aan het terugdringen van stikstofemissies.

Stikstofproblematiek en uitvoeringsprojecten drinkwatersector 7 december 2020 - Standpunt

Borg in de gebiedsgerichte aanpak en in het Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering de voortgang van de uitvoering van cruciale drinkwaterprojecten.