Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Terrorismebestrijding

Dit heeft 11 resultaten opgeleverd.

Gezamenlijk oefenen belangrijk voor digitale veiligheid24 december 2021 - Waterspiegel

Afgelopen juni deden zo’n 96 organisaties uit de publieke en private sector mee aan de grootste nationale cybercrisisoefening tot nu toe, ISIDOOR 2021. Bijna 1.500 deelnemers uit vitale sectoren zoals drinkwatervoorziening, nucleair, energie, infrastructuur en het bankwezen hebben geoefend – samen met verschillende overheden, zoals ministeries, veiligheidsregio’s, politie en het OM. Waarom is zo’n grootschalige oefening nodig en wat hebben de drinkwaterbedrijven ervan geleerd?

ISIDOOR in de praktijk: Waternet24 december 2021 - Waterspiegel

Watercyclusbedrijf Waternet deed voor de tweede keer mee met ISIDOOR. Afdelingshoofd Productie Arno Sierkstra en afdelingshoofd Leidingwerken Sjors Kieft zijn beiden lid van de crisisorganisatie van het watercyclusbedrijf. Hoe hebben zij deze cyberoefening ervaren?

ISIDOOR in de praktijk: Dunea24 december 2021 - Waterspiegel

Drinkwaterbedrijf Dunea deed voor de derde keer mee met ISIDOOR. Divisiemanager Bedrijfsvoering en Klant Wendy Kloeg vertelt hoe de oefening verliep en welke lessen zijn geleerd.

Focus op cybersecurity en ruimtelijke adaptatie12 augustus 2021 - Nieuwsbericht

De drinkwatervoorziening behoort tot de top-vitale infrastructuur in Nederland, net zoals elektriciteitsvoorziening en telecom. Drinkwater is ook een eerste levensbehoefte en van groot belang voor de volksgezondheid.

Focus op cybersecurity en ruimtelijke adaptatie7 juni 2021 - Waterspiegel

De drinkwatervoorziening behoort tot de top-vitale infrastructuur in Nederland, net zoals elektriciteitsvoorziening en telecom. Drinkwater is ook een eerste levensbehoefte en van groot belang voor de volksgezondheid. Uitval van de drinkwatervoorziening leidt al snel tot grote maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld omdat je geen water meer kunt drinken en geen water hebt om het toilet door te spoelen of te douchen, maar ook in de zorg en de voedselindustrie, waar schoon water essentieel is voor bepaalde bedrijfsprocessen. Daarom moet de continue levering van goed drinkwater optimaal geborgd zijn. En daar komt heel wat bij kijken.

Actualisering maakt Bestuursakkoord Water toekomstbestendig31 oktober 2018 - Nieuwsbericht

Vandaag zijn de aanvullende afspraken op het Bestuursakkoord Water (BAW) gepresenteerd, hiermee krijgt het succesvolle samenwerkingsverband een vervolg.

Cybersecuritywet13 maart 2018 - Standpunt

Behoud in het kader van de nationale veiligheid de in de Cybersecuritywet opgenomen bijzondere openbaarheidsregeling.

Bescherming drinkwatervoorziening tegen drones28 februari 2018 - Standpunt

Neem ter bescherming van de continuïteit van de drinkwatervoorziening in drone-regelgeving een verbod op voor anderen dan drinkwaterbedrijven en waterbeheerders, voor het vliegen met drones boven waterspaarbekkens, infiltratieplassen en -kanalen in duingebieden en onttrekkingspunten in Rijkswateren.

ISIDOOR II - Operationele cyberoefening publieke en private sector - Waterspiegel 5-201714 december 2017 - Waterspiegel

De private én publieke deelnemers kwamen uit verschillende sectoren zoals energiedistributie, drinkwater, nucleair, keren en beheren van oppervlaktewater, chemie, telecom en de

Wetsvoorstel gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity18 oktober 2016 - Standpunt

Behoud conform het wetsvoorstel de heldere rol van het NCSC, namelijk het bieden van hulp en bijstand bij ICT-inbreuken. Toezicht ligt elders.

1 | 2