Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Vitaal

Dit heeft 30 resultaten opgeleverd.

Gezamenlijk oefenen belangrijk voor digitale veiligheid24 december 2021 - Waterspiegel

Afgelopen juni deden zo’n 96 organisaties uit de publieke en private sector mee aan de grootste nationale cybercrisisoefening tot nu toe, ISIDOOR 2021. Bijna 1.500 deelnemers uit vitale sectoren zoals drinkwatervoorziening, nucleair, energie, infrastructuur en het bankwezen hebben geoefend – samen met verschillende overheden, zoals ministeries, veiligheidsregio’s, politie en het OM. Waarom is zo’n grootschalige oefening nodig en wat hebben de drinkwaterbedrijven ervan geleerd?

ISIDOOR in de praktijk: Waternet24 december 2021 - Waterspiegel

Watercyclusbedrijf Waternet deed voor de tweede keer mee met ISIDOOR. Afdelingshoofd Productie Arno Sierkstra en afdelingshoofd Leidingwerken Sjors Kieft zijn beiden lid van de crisisorganisatie van het watercyclusbedrijf. Hoe hebben zij deze cyberoefening ervaren?

ISIDOOR in de praktijk: Dunea24 december 2021 - Waterspiegel

Drinkwaterbedrijf Dunea deed voor de derde keer mee met ISIDOOR. Divisiemanager Bedrijfsvoering en Klant Wendy Kloeg vertelt hoe de oefening verliep en welke lessen zijn geleerd.

Vewin: coalitieakkoord goed vertrekpunt voor Nationaal Waterakkoord16 december 2021 - Nieuwsbericht

Het nieuwe coalitieakkoord toont ambitie op het vlak van beschikbaarheid van zoetwater, van ruimtelijke planvorming gestuurd door water, en van waterkwaliteit. Vewin vindt dit een goede basis voor verdere uitwerking in een Nationaal Waterakkoord. Die uitwerking is urgent voor de drinkwatersector.

Vewin: aanpak verbeteren waterkwaliteit kan niet wachten op nieuw kabinet22 september 2021 - Nieuwsbericht

Gisteren, op Prinsjesdag 2021 presenteerde het demissionaire kabinet een beleidsarme begroting. Dat is begrijpelijk, maar niet alles kan wachten op de vorming van een nieuw kabinet. Binnenkort moeten de plannen voor de komende vijf jaar voor de verbetering van de waterkwaliteit worden afgerond en ingediend in Brussel. Vewin wijst er daarom op dat er geen tijd te verliezen is en er op korte termijn actie nodig is.

Focus op cybersecurity en ruimtelijke adaptatie12 augustus 2021 - Nieuwsbericht

De drinkwatervoorziening behoort tot de top-vitale infrastructuur in Nederland, net zoals elektriciteitsvoorziening en telecom. Drinkwater is ook een eerste levensbehoefte en van groot belang voor de volksgezondheid.

Continu betrouwbaar drinkwater leveren: van vitaal belang20 juli 2021 - Standpunt

De continue levering van goed drinkwater moet optimaal geborgd zijn. In de publicatie 'Continu betrouwbaar drinkwater leveren, hoe doen we dat?' wordt uitgelegd hoe dit geregeld is.

Focus op cybersecurity en ruimtelijke adaptatie7 juni 2021 - Waterspiegel

De drinkwatervoorziening behoort tot de top-vitale infrastructuur in Nederland, net zoals elektriciteitsvoorziening en telecom. Drinkwater is ook een eerste levensbehoefte en van groot belang voor de volksgezondheid. Uitval van de drinkwatervoorziening leidt al snel tot grote maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld omdat je geen water meer kunt drinken en geen water hebt om het toilet door te spoelen of te douchen, maar ook in de zorg en de voedselindustrie, waar schoon water essentieel is voor bepaalde bedrijfsprocessen. Daarom moet de continue levering van goed drinkwater optimaal geborgd zijn. En daar komt heel wat bij kijken.

Waterspiegel 4: Cybersecurity, het watersysteem en Vewin's Lobby-agenda 25 september 2020 - Nieuwsbericht

​De vierde editie van de Waterspiegel van 2020 is verschenen. In dit septembernummer onder meer aandacht voor cybersecurity en de beschikbaarheid en kwaliteit van de drinkwaterbronnen. Daarnaast maakt u nader kennis met Joyce Nelissen van WML en staan we stil bij de op Prinsjesdag gepresenteerde nieuwe Vewin Lobby-agenda.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid: ‘Oefenen, oefenen en nog eens oefenen!’25 september 2020 - Waterspiegel

Als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid is Pieter-Jaap Aalbersberg sinds 1 februari 2019 verantwoordelijk voor onder andere cybersecurity. Omdat dit onderwerp hoog op de agenda staat bij de drinkwaterbedrijven, stellen wij hem enkele vragen over de weerbaarheid van de vitale sectoren en de toenemende digitale dreigingen voor de drinkwatersector. ‘Vooral oefenen is essentieel.’

1 | 2 | 3 | Volgende